ZŠ Úvoz 55

Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace je organizací, jejímž zřizovatelem je město Brno - Městská část Brno-střed. Celkový počet tříd prvního a druhého stupně je 17. V budově školy je umístěna školní jídelna, která je samostatnou příspěvkovou organizací. Školní jídelna může zajišťovat obědy až pro 1000 strávníků. Součástí areálu školy je i víceúčelová hala - zimní stadion.
Ve škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Na 2. stupni je v každém ročníku vždy jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na lední hokej a odbíjenou.
Škola má dobré prostorové a personální podmínky, které umožňují plnit cíle vzdělávacího programu Základní škola. Od září 2006 začala v 1. a 6. ročníku výuku podle vlastního školního vzdělávacího plánu. V první třídě přibude žákům jedna hodina anglického jazyka týdně, od třetí třídy to budou tři hodiny týdně. V šestém ročníku rozšiřuje nabídku cizích jazyků o druhý cizí jazyk - německý. Novinkou je také výuka předmětu informatika v dotaci jedné hodiny týdně, a to již od první třídy.

zs_uvoz_01.jpg

 

Sportovní aktivity školy

 • výchova mladých hokejistů ve třídách s rozšířenou výukou TV
 • účast hokejistů v celostátních soutěžích LH
 • pořádání turnajů v ledním hokeji
 • účast žáků školy ve sportovních soutěžích škol - atletika, volejbalová liga škol, orientační běhy, florbal, hokejbal, vybíjená
 • pořádání obvodních kol ZŠ ve šplhu
 • výuka základů bruslení pro žáky brněnských ZŠ a MŠ
 • kroužky bruslení pro žáky ZŠ Úvoz a pořádání karnevalů na ledě
 • absolvování letních sportovních soustředění (kola, voda) a lyžařských výcvikových kurzů
 • konání škol v přírodě pro žáky 1. stupně ZŠ Úvoz
 • besedy žáků sportovních tříd se slavnými odchovanci naší školy
 • pořádaní tradičních lehkoatletických závodů na „Rosničce" pro žáky 1. i 2. stupně školy
 • spolupráce s Fakultou sportovních studií MU Brno - příprava studentů na učitelské povolání


Volnočasové aktivity na půdě školy:
- kroužky vedené vyučujícími školy: flétna, modelování, zdravotní TV, dramatický kroužek, aerobic, informatika, anglická konverzace, němčina, florball, rukodělný, francouzština, míčové hry, vaření, doučování
- kroužky pořádané ve spolupráci s externími lektory DDM Junior a dalšími organizacemi: Debrujáři pro nadané, orientální tanec, judo, street dance, divadelní kroužek, bruslení, italština, cirkusová škola
- kluby Netík, Keramická dílna a Klub deskových her

Škola pro žáky každoročně organizuje nepovinné předměty, jako jsou pohybové aktivity, sportovní hry, zdravotní tělesná výchova, modelování a římsko-katolické náboženství. Škola žákům nabízí i práci v zájmových útvarech, jako je keramický kroužek, logopedie, bruslení nebo dramatický kroužek. Tradičně škola pořádá lyžařské výcvikové kurzy, školy v přírodě, sportovní soustředění, lehkoatletické závody a také burzu sportovní výstroje.

Výuka v jednotlivých předmětech je doplňována vzdělávacími pořady v Planetáriu Mikoláše Koperníka, Anthroposu, Moravské galerii, Centru volného času Lužánky, v protidrogovém K-centru, v centeru AMAVET na Štefánikově ulici, v DDM Lipka, Rozmarýnek, Kominíček, výchovnými koncerty, filmovými a divadelními představeními.

Škola velmi úzce spolupracuje s hokejovým klubem HC KOMETA Brno, Domem dětí a mládeže Helceletova 4 a s Mateřskou školou Úvoz 57, Brno.

Na žáky jsou kladeny přiměřené nároky, nadaní žáci jsou zapojováni do soutěží a olympiád. Dobré jsou rovněž podmínky pro realizaci nadstandardních částí vzdělávací činnosti, především pro rozvoj sportovně talentovaných dětí, kterým může být individuálně upraven rozvrh vyučovacích hodin za účelem reprezentace. Žáci školy se pravidelně účastní sportovních soutěží: Běhu brněnské mládeže, orientačního běhu, soutěží pořádaných ASŠK (lehkoatletické závody, vybíjená, šplh).

Skupinová výuka nadaných:

 • pořádání Diagnostických dnů pro testování IQ nadaných dětí ve spolupráci s Dětskou Mensou a Centrem nadání Praha
 • prezentace deskových her a volnočasových aktivit pro nadané děti Mensa Brno
 • tvorba metodických a doplňkových materiálů pro výuku nadaných
 • ve spolupráci s PPP prezentace a přednášky o skupinové výuce nadaných (jediná škola v Brně s touto zkušeností)
 • konzultace, dotazníkové šetření a zkušenosti ze skupinové výuky nadaných pro studenty pedagogické fakulty MU

 

 

info.png Kontakty a další informace

 

webové stránky: www.zsuvoz.cz
e-mail: skola@zsuvoz_cz

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 Uzavřená společnost (Akce třetích stran)
1. 11. 2019, 19:00 - 2. 11. 2019, 00:00
2 3 Světýlka v... (Akce třetích stran)
3. 11. 2019, 14:00 - 3. 11. 2019, 21:00
4 Stop Genocidě -... (Akce třetích stran)
4. 11. 2019, 11:00 - 4. 11. 2019, 17:00
5 "Co bylo Skácela"... (Akce třetích stran)
5. 11. 2019, 15:00 - 16. 11. 2019, 20:00
6 7 Hokejový průvod (Akce třetích stran)
7. 11. 2019, 16:00 - 7. 11. 2019, 18:00
8 Šifrovací hra Tmou (Akce třetích stran)
8. 11. 2019, 17:00 - 9. 11. 2019, 13:00
9 Mistrovství... (Akce třetích stran)
9. 11. 2019, 12:00 - 9. 11. 2019, 22:00
10 #NEZAPOMEŇME BRNO (Akce třetích stran)
10. 11. 2019, 00:00 - 21. 11. 2019, 00:00
NEJSME TU SAMI (Akce třetích stran)
10. 11. 2019, 00:00 - 27. 11. 2019, 00:00
OD PŘEVRATU K... (Akce třetích stran)
10. 11. 2019, 00:00 - 21. 11. 2019, 00:00
BUDO šampionát... (Akce třetích stran)
10. 11. 2019, 08:00 - 10. 11. 2019, 23:00
11 Svatomartinský... (Akce třetích stran)
11. 11. 2019, 08:00 - 11. 11. 2019, 18:00
Pietní akt ke Dni... (Akce třetích stran)
11. 11. 2019, 11:00 - 11. 11. 2019, 14:00
12 Evolve! Summit (Akce třetích stran)
12. 11. 2019, 09:00 - 13. 11. 2019, 17:00
Vin(n)osti... (Akce třetích stran)
12. 11. 2019, 10:00 - 15. 11. 2019, 22:00
Vin(n)osti... (Akce třetích stran)
12. 11. 2019, 10:00 - 15. 11. 2019, 22:00
Happening -... (Akce třetích stran)
12. 11. 2019, 16:00 - 12. 11. 2019, 20:00
13 14 Rozdej... (Akce třetích stran)
14. 11. 2019, 09:00 - 14. 11. 2019, 19:00
Mladí seniorům (Akce třetích stran)
14. 11. 2019, 16:00 - 14. 11. 2019, 18:00
15 16 Memoriál Jana... (Akce třetích stran)
16. 11. 2019, 09:30 - 17. 11. 2019, 13:00
XIII. umisťovací... (Akce třetích stran)
16. 11. 2019, 10:00 - 16. 11. 2019, 16:00
Světový den... (Akce třetích stran)
16. 11. 2019, 15:00 - 16. 11. 2019, 18:00
Napoleon v Brně (Akce třetích stran)
16. 11. 2019, 17:00 - 16. 11. 2019, 19:00
17 Brněnský... (Akce třetích stran)
17. 11. 2019, 06:30 - 17. 11. 2019, 23:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
17. 11. 2019, 08:00 - 29. 12. 2019, 20:00
18 19 Studentská... (Akce třetích stran)
19. 11. 2019, 17:30 - 19. 11. 2019, 21:45
20 Cube of truth (Akce třetích stran)
20. 11. 2019, 16:00 - 20. 11. 2019, 19:00
Happening Řetěz... (Akce třetích stran)
20. 11. 2019, 17:00 - 20. 11. 2019, 17:15
Koncert... (Akce třetích stran)
20. 11. 2019, 17:00 - 20. 11. 2019, 22:00
21 Slavnostní... (Akce třetích stran)
21. 11. 2019, 09:00 - 21. 11. 2019, 20:00
Nábor nových... (Akce třetích stran)
21. 11. 2019, 10:00 - 21. 11. 2019, 18:00
Roznos letáků -... (Akce třetích stran)
21. 11. 2019, 10:00 - 21. 11. 2019, 20:00
22 Advent na... (Akce třetích stran)
22. 11. 2019, 10:00 - 23. 12. 2019, 22:00
23 24
25 26 27 Mladí seniorům (Akce třetích stran)
27. 11. 2019, 16:00 - 27. 11. 2019, 18:00
28 29 Stávka za klima (Akce třetích stran)
29. 11. 2019, 09:00 - 29. 11. 2019, 11:00
30 Setkání Rytířů vína (Akce třetích stran)
30. 11. 2019, 15:00 - 30. 11. 2019, 18:00
Sokol Grand Prix... (Akce třetích stran)
30. 11. 2019, 16:30 - 30. 11. 2019, 19:30
 
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.