ZŠ a MŠ náměstí 28. října 22

Škola se nachází v centru Brna, v lokalitě obydlené převážně romskými spoluobčany. Tato skutečnost ovlivňuje skladbu žáků a zaměření školy. Škola se dlouhodobě specializuje na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - se sociálním znevýhodněním. Daří se jí realizovat komplexní výchovně vzdělávací program pro sociálně znevýhodněné žáky. Pilířem tohoto programu je idea školy s celodenním programem (vzdělávací aktivity volně přecházejí v aktivity volnočasové a relaxační - škola je žákům i rodičům otevřena po celý den). Škola má připravenou nabídku pro všechny věkové kategorie dětí (dvě MŠ, přípravný ročník, devět ročníků ZŠ, kurz pro získání základního vzdělání).

Práci školy s dětmi z romské komunity pomáhá 6 asistentů pedagoga a školní poradenské pracoviště. Součástí celodenního programu pro žáky (event. jejich rodiče) je nabídka kroužků a klubů v prostorách školy v podobě odzkoušené během pokusného ověřování projektu škol s celodenním programem, kterého se zúčastnilo 5 škol z ČR. Škola pracuje, na základě výjimky MŠMT, již od roku 2006 podle školního vzdělávacího programu Osmec" (odpovědnost, samostatnost, multikultura, elán, cílevědomost). Škola se snaží eliminovat sociální handicap romských rodin v oblasti IT (udělen titul Informační centrum SIPVZ IC 277/2006).

zs_ms_nam28_rijna_01.jpg

 

Škola spolupracuje se školami s podobným zaměřením v ČR (v rámci Ligy komunitních škol i mimo ni) i v zahraničí (Vídeň), s organizacemi pracujícími ve prospěch romské komunity (DROM, IQ Roma servis, Společenství Romů na Moravě ...) a dalšími institucemi (Romské muzeum, ...). Škola se účastní různých grantových řízení (Program na podporu integrace romské komunity, evropské projekty OP RLZ, OP VK, ...). Aktivně spolupracuje při řešení problémů romské komunity (Liga lidských práv, Člověk v tísni...). V roce 2008/09  ZŠ pokračovala v hledání možností financování vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Při MMB byl ustaven poradní sbor náměstka primátora města Brna, který se vzděláváním žáků se sociálním znevýhodněním zabývá. Poradní sbor spolupracuje s romskými organizacemi (Muzeum romské kultury, romské NNO a příspěvkové organizace), MŠMT (školu navštívili náměstci ministra školství Kitzberger a Laurenčíková). Pozvání přijal i ministr pro lidská práva M. Kocáb.      

Celodenní program školy

 • Kluby
  V klubech převažují aktivity relaxační, charakteristické pro jejich fungování je „nízkoprahovost".
  Počítačový klub (počítačové učebny - příprava na vyučování, internet, relaxace)
  Sportovní klub
  (posilovna, tělocvična, hřiště - fotbal, florbal, stolní tenis, ...)
  Hudební klub
 • Zájmové kroužky
  V kroužcích převažují aktivity vzdělávací. Např. Keramický a rukodělný, Sluník-kroužek motorických dovedností, Čtení s radostí, Nadaní žáci, Dyslektický kroužek, Amaro Jilo (školní časopis), Taneční Jagori, Doplňuji si angličtinu, Pohybové aktivity, Počítač a já, Hudebně dramatický kroužek, Mediální kroužek (školní televizní a rozhlasové vysílání), Hudební kroužek.
 • Vzdělávací aktivity
  - „doučování" - žáci s SPU, nadaní žáci, žáci s vysokou absencí, žáci, kteří se vrací se svými rodiči ze zahraničí, ...
  - příprava na přijímací zkoušky

Další aktivity školy

výstavy: výstava Macholánových betlémů, Holocaust,
koncerty filmová a divadelní představení: Planeta Země 3000, varietní vystoupení Berousek, 
besedy: besedy s Policií ČR (daktyloskopie, propojení policie a soudů, trestní zákon, prevence kriminality) a městskou policií (projekt Dalmatik, Program cílené prevence), Afrika, Přesun nádraží,
projekty: EUDAP, Se smetou za Brno čistější, Profesní diagnostika (COMDI),
dílny: dramatická výchova (IQ Roma servis, PedF MU), Mor.galerie-narození Ježíška
soutěže: Husovický skřivánek, Lehkoatletický trojboj, Olympijský den, výtvarná soutěž o vodě vyhlášená brněnskými vodárnami a kanalizacemi V.A,B-umístění mezi 12 nejlepšími školami v Brně,
výuka: Jak se žije s handicapem, Od nedůslednosti k záškoláctví (IQ Roma servis), volba povolání (IQ Roma servis), Výročí L. Janáčka, Osobnostní výchova (IQ Roma servis), výuka v planetáriu, adaptační program (6., 9.ročník), dny otevřených dveří SŠ a SOU, sexuální výchova (CVČ Lužánky), Amavet (dopravní výchova), čítárna U čerta (čtenářská gramotnost), pedagogicko psychologické ježdění, přednášky (Romské muzeum), mediální výchova (Studio Lávka), Besip, Brněnské dny bez úrazu, 
výjezdy, zájezdy, exkurze: ZOO Brno,
olympiády: dějepisná olympiáda,
další akce: Brněnské vánoce, Moravské vánoce, Romský festival Amari Kereka, festival Jeden svět, Romský den, Mezinárodní taneční festival, dětských neprofesionálních souborů,  Brněnský den dětí,
výzkumy Sociolingvistický výzkum romštiny v ČR (MŠMT), Sociálně demografická analýza (Úřad vlády ČR).

 

info.png Kontakty a další informace

 

webové stránky: www.osmec.cz
e-mail: info@osmec_cz

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 Veřejné... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 08:00 - 1. 05. 2019, 16:00
Prvomájová... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 09:00 - 1. 05. 2019, 17:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 09:00 - 31. 05. 2019, 19:00
Shromáždění... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 13:00 - 1. 05. 2019, 22:00
Kulturně... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 13:00 - 1. 05. 2019, 19:00
Prvomájové slavnosti (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 13:30 - 1. 05. 2019, 22:00
Řekni ne pochodu... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 16:00 - 1. 05. 2019, 22:00
Tančírny pod... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 18:00 - 27. 06. 2019, 22:00
2 Politické... (Akce třetích stran)
2. 05. 2019, 06:00 - 23. 05. 2019, 19:00
Volební kampaň... (Akce třetích stran)
2. 05. 2019, 09:00 - 27. 05. 2019, 19:00
Jom ha-šoa:... (Akce třetích stran)
2. 05. 2019, 14:00 - 2. 05. 2019, 17:00
3 Studentská stávka... (Akce třetích stran)
3. 05. 2019, 10:00 - 3. 05. 2019, 14:00
4 Občanské... (Akce třetích stran)
4. 05. 2019, 14:00 - 4. 05. 2019, 17:30
5 Pietní akt (Akce třetích stran)
5. 05. 2019, 17:00 - 5. 05. 2019, 19:30
6 Shromáždění za... (Akce třetích stran)
6. 05. 2019, 18:30 - 6. 05. 2019, 21:30
7 8 Veřejné... (Akce třetích stran)
8. 05. 2019, 11:00 - 8. 05. 2019, 13:00
Morravák (Akce třetích stran)
8. 05. 2019, 18:00 - 8. 05. 2019, 22:00
9 10 11 Férová snídaně na... (Akce třetích stran)
11. 05. 2019, 09:00 - 11. 05. 2019, 11:00
Prolomit ticho (Akce třetích stran)
11. 05. 2019, 10:00 - 11. 05. 2019, 13:00
Dobrodrůžo:... (Akce třetích stran)
11. 05. 2019, 14:00 - 11. 05. 2019, 19:00
12 Léto v centru:... (Akce třetích stran)
12. 05. 2019, 14:00 - 12. 05. 2019, 21:55
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
12. 05. 2019, 15:00 - 2. 06. 2019, 18:00
Rodiče pro klima (Akce třetích stran)
12. 05. 2019, 16:00 - 12. 05. 2019, 19:00
13 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
13. 05. 2019, 09:00 - 15. 05. 2019, 17:00
Anonymous for the... (Akce třetích stran)
13. 05. 2019, 16:00 - 13. 05. 2019, 18:00
Pochod za... (Akce třetích stran)
13. 05. 2019, 18:00 - 13. 05. 2019, 20:00
14 Oslava 71. výročí... (Akce třetích stran)
14. 05. 2019, 13:00 - 14. 05. 2019, 17:00
Happening zvíře... (Akce třetích stran)
14. 05. 2019, 15:00 - 14. 05. 2019, 19:00
Divadelní... (Akce třetích stran)
14. 05. 2019, 19:00 - 14. 05. 2019, 20:00
15 Slavnosti dobrého... (Akce třetích stran)
15. 05. 2019, 10:00 - 18. 05. 2019, 22:00
16 Slavnosti piva F.... (Akce třetích stran)
16. 05. 2019, 13:00 - 18. 05. 2019, 23:00
17 Čtení Bible (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 12:00 - 17. 05. 2019, 18:00
Festival léta v... (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 16:00 - 18. 05. 2019, 23:30
HVOB Concert Tour (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 19:00 - 17. 05. 2019, 22:00
Filmový festival... (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 21:00 - 18. 05. 2019, 01:00
18 Běh pro paměť národa (Akce třetích stran)
18. 05. 2019, 08:00 - 18. 05. 2019, 19:00
Moravský pohár (Akce třetích stran)
18. 05. 2019, 12:00 - 18. 05. 2019, 15:00
Kresba jarní... (Akce třetích stran)
18. 05. 2019, 15:00 - 18. 05. 2019, 18:00
19 Protest proti... (Akce třetích stran)
19. 05. 2019, 14:00 - 19. 05. 2019, 20:30
Sportovně zábavný... (Akce třetích stran)
19. 05. 2019, 14:00 - 19. 05. 2019, 18:00
Alexandrovci -... (Akce třetích stran)
19. 05. 2019, 15:00 - 19. 05. 2019, 22:30
20 Předání výzvy za... (Akce třetích stran)
20. 05. 2019, 16:45 - 20. 05. 2019, 17:30
21 Předvolební... (Akce třetích stran)
21. 05. 2019, 06:30 - 21. 05. 2019, 09:30
Za nezávislou... (Akce třetích stran)
21. 05. 2019, 18:30 - 21. 05. 2019, 20:00
22 Happening mladých... (Akce třetích stran)
22. 05. 2019, 17:30 - 22. 05. 2019, 20:00
23 Empík hledá Foxíka (Akce třetích stran)
23. 05. 2019, 07:30 - 23. 05. 2019, 12:30
Svobodně pijeme a... (Akce třetích stran)
23. 05. 2019, 16:00 - 23. 05. 2019, 22:00
24 Dětský program v... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 08:00 - 28. 05. 2019, 23:00
Vínománie 2019 -... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 09:00 - 2. 06. 2019, 22:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 09:00 - 25. 05. 2019, 19:00
Studentská stávka... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 09:30 - 24. 05. 2019, 12:00
Grand Prix v... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 13:00 - 25. 05. 2019, 17:00
Ponavafest (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 13:00 - 26. 05. 2019, 00:00
Léto v centru:... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 14:00 - 24. 05. 2019, 22:55
Festival (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 16:30 - 25. 05. 2019, 00:00
25 Action in the City (Akce třetích stran)
25. 05. 2019, 08:00 - 25. 05. 2019, 22:00
Dětský program (Akce třetích stran)
25. 05. 2019, 08:00 - 25. 05. 2019, 13:00
Zkouška... (Akce třetích stran)
25. 05. 2019, 18:00 - 30. 05. 2019, 22:00
26 Den sousedů (Akce třetích stran)
26. 05. 2019, 10:00 - 26. 05. 2019, 19:00
27 28 FAST běh 2019 (Akce třetích stran)
28. 05. 2019, 09:00 - 28. 05. 2019, 14:00
Shromáždění za... (Akce třetích stran)
28. 05. 2019, 18:30 - 28. 05. 2019, 20:00
Koncert Soeufa... (Akce třetích stran)
28. 05. 2019, 21:00 - 28. 05. 2019, 22:30
29 Brno osvobozené!? (Akce třetích stran)
29. 05. 2019, 10:00 - 28. 06. 2019, 20:00
C. K. Smrt -... (Akce třetích stran)
29. 05. 2019, 14:00 - 31. 05. 2019, 18:00
Brněnsko tančí a... (Akce třetích stran)
29. 05. 2019, 17:00 - 29. 05. 2019, 19:30
30 Turnaj v pétanque (Akce třetích stran)
30. 05. 2019, 15:30 - 30. 05. 2019, 22:00
Představení... (Akce třetích stran)
30. 05. 2019, 18:00 - 30. 05. 2019, 22:00
31 Vadso Ungdomskorps (Akce třetích stran)
31. 05. 2019, 10:00 - 31. 05. 2019, 14:00
ZUŠ OPEN... (Akce třetích stran)
31. 05. 2019, 14:00 - 31. 05. 2019, 19:00
Brno Šprtec open... (Akce třetích stran)
31. 05. 2019, 15:00 - 31. 05. 2019, 17:00
Slepičí tour v... (Akce třetích stran)
31. 05. 2019, 18:00 - 31. 05. 2019, 18:15
   
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.