Všechny dokumenty na úřední desce

1 2   Následující   ››

Odročení dražby č.j. 030 EX 1067/15-234 na neurčito

 

Zrušení dražby č.j. 030 EX 23921/13-175

 

Dražba č.j. 030 EX 4897/10-131

 

Dražba č.j. 030 EX 9047/13-116

 

Dražba č.j. 030 EX 21992/16-68

 

Záměr obce MMB/0464757/2017

 

Výběrové řízení - matrikář/ka Odbor matrika, oddělení zvláštní matrika, ÚMČ Brno-střed

 

Oznámení územního řízení - ÚR - optická trasa SMART Hlinky, Výstavní, Rybářská

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - konání akce Advent 2017 na Zelném trhu

 

Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění reklamního zařízení k.ú. Pisárky

 

Dražba č.j. 030 EX 12346/13-127

 

Dražba č.j. 58D511/2013

 

Dražba č.j. 030 EX 22373/13-186

 

Opatření obecné povahy - zajištění prostoru - Antonínská 1

 

Dražba č.j. 030 EX 14291/13-186

 

Opatření obecné povahy - stavební zábor - Husova 12

 

Opatření obecné povahy - zábor pro vozidla ČT - Jakubské náměstí 4-6, Moravské náměstí 3

 

Opatření obecné povahy - změna organizace dopravy - Studánka, Kopečná

 

Opatření obecné povahy - návrh změny organizace dopravy - Vodní

 

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních č. 21-23

 

Rozhodnutí - povolení odstranění stavby: Ohlášení - odstranění staveb ul. Hybešova 26, 28

 

Oznámení stavebního řízení - Nástavba bytového domu Kounicova 35

 

Nařízení č. 18/2017 - "vymezení komunikací, nanichž se nezajišťuje zimní údržba"

 

Dražba č.j. 030 EX 4320/16-74

 

Dražba č.j. 030 EX 4216/14-102

 

Dražba č.j. 030 EX 7129/13-126

 

VÝZVA k vyjádření k podanému odvolání - Demolice rodinného domu Roubalova 11

 

Opatření obecné povahy - zábor pro kontejner a vozidla stavby - Marešova 12

 

Opatření obecné povahy - montáž zpomalovacího prahu v křižovatce Opavská - Dvorského

 

Dražba č.j. 030 EX 27662/07-247

 

Dražba č.j. 66E 2/2017

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

Dražba č.j. 114 EX 551/04-205

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - zábor pro vozidla stavby - Cihlářská 19

 

Dražba č.j. 156 EX 10952/14-129

 

Výběrové řízení - vedoucí Odboru pečovatelské služby - ÚMČ Brno-Žabovřesky

 

Opatření obecné povahy - zábor pro vozidla pořadatele na ul. Křídlovická

 

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - pozemek p.č. 773, k.ú. Veveří

 

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - pozemek p.č. 679/1, k.ú. Štýřice

 

Záměr pronájmu - část fasády štítu na domu Křídlovická 54

 

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - pozemek p.č. 876, k.ú. Štýřice

 

Dražba č.j. 160 EX 443/16-93, 16-94, 16-50

 

Dražba č.j. 137 EX 6637/16-55

 

Výběrové řízení - ekonom/ekonomka - ÚMČ Brno-Královo Pole

 

Opatření obecné povahy - rekonstrukce uličního prostoru ul. Křenová

 

Adventní prodej 2017 - přidělení prodejních míst

 

Opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu - oprava komunikace - Lerchova

 

Výběrové řízení - referent PaM, ÚMČ Brno-Žabovřesky

 

Dražba č.j. 030 EX 12809/08-169

 

Dražba č.j. 030 EX 27476/15-76

 

Dražba č.j. 030 EX 3242/16-82

 

Dražba č.j. 030 EX 42955/13-67

 

Dražba č.j. 030 EX 110/03-304

 

Dražba č.j. 030 EX 12090/14-189

 

Dražba č.j. 009 ED 1/17-27

 

Dlouhodobě volné NP k pronájmu

 

Výběrové řízení - 2 x právník Odboru bytového, ÚMČ Brno-střed

 

Opatření obecné povahy - povolení výjimky zasahovat do vývoje bobra evropského

 

Dražba č.j. 197 EX 1499/14-73

 

Výběrové řízení - referent/ka úseku dopravy a správních činností - ÚMČ Brno-Medlánky

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - zábor pro stavbu na ulici Hybešova 63

 

Výběrové řízení - úředník/úřednice odboru majetkového, ÚMČ Brno-Královo pole

 

Opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu - oprava komunikace - Roubalova

 

Opatření obecné povahy - oprava komunikace - ul. Kampelíkova

 

Záměr pronájmu - občanský klub Hybešova 65a

 

Dražba č.j. 030 EX 1041/15-86

 

Dražba č.j. 030 EX 13223/17-19

 

Dražba č.j. 030 EX 29542/13-106

 

Dražba č.j. 030 EX 40/08-272

 

Územní rozhodnutí č. 240 - Víceúčelová hala a zpevněné plochy v sídle ÚP Brno

 

Územní rozhodnutí č. 290 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - Koliště I

 

Dražba č.j. 114 EX 655/07-105

 

Opatření obecné povahy - vyhrazené parkovací stání - Leitnerova 34

 

Opatření obecné povahy - vyhrazené parkovací stání - Jiráskova 57-59

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - zábor pro kontejner na ulici Vlhká 9

 

Rozhodnutí - změna stavby před dokončením - Gallašova 6

 

Dražba č.j. 1693464/17/2801-80541-609058

 

Dražba č.j. 203 Ex 43290/10-100

 

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Berková

 

Oznámení o stánkovém prodeji - SVÁTEK SV. VALENTÝNA 2018

 

Veřejná vyhláška o doručení - Jitka Kalášková

 

Dražba č.j. EX 61065/13-148

 

Výběrové řízení - referent/referentka odboru stavebního - ÚMČ Brno-sever

 

Záměr obce MMB/0442945/2017

 

Oznámení - zahájení stavebního řízení - Chodníky Údolní

 

Dražba č.j. 009 EX 384/14-258

 

Dražba č.j. 030 EX 18500/14-135

 

Dražba č.j. 137EX 22465/16-93 odročení

 

Dražba č.j. 137EX 10447/13-252

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - rekonstrukce bytového domu - Grohova 21

 

Oznámení - ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Dana Janošková Bogdálková

 

Dražba č.j. 030 EX 2058/04-241

 

Usnesení o zrušení dražby č.j. 030 EX 15855/16-53

 

Dražba č.j. 203 Ex 34143/16-103

 

Dražba č.j. 030 EX 19650/14-152

 

Dražba č.j. 030 EX 19650/14-151

 

Dražba č.j. 030 EX 8554/12-120

 

Dražba č.j. 030 EX 13488/08-154

 

Nabídkové řízení na prodej pozemku p.č. 3463 v k.ú. Líšeň

 

Opatření obecné povahy - návrh stanovení změny místní úpravy provozu - Hrnčířská 7

 

Opatření obecné povahy - návrh stanovení změny místní úpravy provozu - Mlýnská 8a

 

Opatření obecné povahy - návrh stanovení změny místní úpravy provozu - Hilleho 5

 

Výběrové řízení - technik/technička odboru rozvoje a investic - ÚMČ Brno-sever

 

Výběrové řízení - referent/ka odboru školství a kultury - ÚMČ Brno-sever

 

Dražba č.j. 009 EX 1257/15-121

 

Dražba č.j. 030 EX 20146/14-135

 

Dražba č.j. 030 EX 40124/13-91

 

Dražba č.j. 030 EX 25684/16-103

 

Dražba č.j. 030 EX 19129/14-131

 

Dražba č.j. 030 EX 3448/14-130

 

Dražba č.j. 030 EX 1040/06-291

 

Dražba č.j. 030 EX 7501/15-174

 

Dražba č.j. 030 EX 26862/13-179

 

Usnesení o zrušení dražby 030 EX 26862/13-178

 

Dražba č.j. 030 EX 2167/13-146

 

Dražba č.j. DD 11-9/2017

 

Dražba č.j. 030 EX 27274/13-124

 

Dražba č.j. 030 EX 28661/14-143

 

Dražba č.j. 030 EX 12504/14-108

 

Dražba č.j. 030 EX 1476/13-123

 

Opatření obecné povahy - návrh stanovení změny místní úpravy provozu - ul. Údolní

 

Opatření obecné povahy - návrh stanovení změny místní úpravy provozu - ul. Hlinky

 

Opatření obecné povahy - návrh stanovení změny místní úpravy provozu - ul. Pellicova

 

Opatření obecné povahy - návrh stanovení změny místní úpravy provozu - ul. Křenová

 

Dražba č.j. 030 EX 2757/06-247

 

Dražba č.j. 030 EX 40864/13-102

 

Dražba č.j. 030 EX 13415/08-187

 

Dražba č.j. 030 EX 3395/17-41

 

Dražba č.j. 030 EX 30277/07-241

 

Dražba č.j. 030 EX 3776/15-131

 

Záměr pronájmu - kavárna Kraví hora 2018-2019

 

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - parcela č. 216/4 k.ú. Město Brno

 

Dražba č.j. 137 EX 26539/16-65

 

Dražba č.j. 030 EX 7495/12-168

 

Dražba č.j. 030 EX 27526/13-107

 

Veřejná vyhláška - oznámení záměru stanovení DZ - ulice Nádražní

 

Dražba č.j. 030 EX 27193/13-92

 

Dražba č.j. 030 EX 1628/09-209

 

Dražba č.j. 030 EX 1410/04-245

 

Dražba č.j. 030 EX 3722/04-327

 

Dražba č.j. 030 EX 34280/13-143

 

Dražba č.j. 030 EX 12495/13-179

 

Dražba č.j. 030 EX 32638/16-42

 

Dražba č.j. 030 EX 2782/17-53

 

Dražba č.j. 030 EX 12215/12-245

 

Dražba č.j. 030 EX 50310/13-94

 

Dražba č.j. 030 EX 14052/16-99

 

Dražba č.j. 030 EX 3721/16-61

 

Dražba č.j. 030 EX 56694/13-121

 

Dražba č.j. 030 EX 328/14-121

 

Upozornění vlastníkům nemovitostí - odstranění a ořez dřevin

 

Dražba č.j. 056EX 5069/12-104

 

Nedobrovolná dražba - pozemek p.č. 3088/370 k.ú. Hlučín

 

Dražba č.j. 030 EX 26774/13-144

 

Dražba č.j. 030 EX 22942/16-71

 

Dražba č.j.030 EX 29071/13-134

 

Dražba č.j. 030 EX 377/05-193

 

Dražba č.j. 203 Ex 50867/10-182

 

Dražba č.j. 030 EX 34120/16-62

 

Dražba č.j. 030 EX 5290/08-132

 

Pronájem bytu č. 9, Opletalova 4, 2. podlaží

 

Pronájem bytu č. 6, Václavská 13, 3. podlaží

 

Dražba č.j. 030 EX 22373/13-185

 

Dražba č.j. 030 EX 837/04-255

 

Dražba č.j. 030 EX 12346/13-123

 

Dražba č.j. 030 EX 10616/17-30

 

Dražba č.j. 030 EX 19155/14-131

 

Nedobrovolná dražba - pozemek p.č. 289/6, 289/7 se stavbou, 292/1, 293 - vše k.ú. Žabovřesky

 

Dražba č.j. 030 EX 6449/09-209

 

Dražba č.j. 030 EX 7501/15-170

 

Dražba č.j. 030 EX 27274/13-123

 

Dražba č.j. 207 EX 3450/07-63

 

Výběrové řízení - ředitel/ka Koupaliště Brno-jih, p.o.

 

Dražba č.j. 030 EX 1303/17-72

 

Dražba č.j. 030 EX 8480/16-177

 

Dražba č.j. 030 EX 28104/13-190

 

Dražba č.j. 030 EX 8872/08-169

 

Dražba č.j. 030 EX 11855/12-280

 

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních č. 17-20

 

Dražba č.j. 030 EX 2305/04-238

 

Dražba č.j. 030 EX 2901/06-212

 
1 2   Následující   ››

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 Šifrovací hra Tmou (Akce třetích stran)
3. 11. 2017, 00:01 - 4. 11. 2017, 23:59
Sběr podpisů pod... (Akce třetích stran)
3. 11. 2017, 15:00 - 3. 11. 2017, 18:30
4 5
6 7 Lampionový průvod (Akce třetích stran)
7. 11. 2017, 18:00 - 7. 11. 2017, 20:00
8 9 10 11 Svatomartinský... (Akce třetích stran)
11. 11. 2017, 10:00 - 11. 11. 2017, 11:00
Připomínka Dne... (Akce třetích stran)
11. 11. 2017, 10:00 - 11. 11. 2017, 16:00
Svatomartinský... (Akce třetích stran)
11. 11. 2017, 10:00 - 11. 11. 2017, 18:00
Sokol Grand Prix... (Akce třetích stran)
11. 11. 2017, 16:00 - 11. 11. 2017, 20:00
12 Vin(n)osti... (Akce třetích stran)
12. 11. 2017, 10:00 - 15. 11. 2017, 22:00
13 14 15 16 Advent na Moraváku (Akce třetích stran)
16. 11. 2017, 09:00 - 30. 12. 2017, 22:00
Hra pro mládež (Akce třetích stran)
16. 11. 2017, 18:00 - 18. 11. 2017, 07:00
17 Výročí 17. listopadu (Akce třetích stran)
17. 11. 2017, 12:00 - 17. 11. 2017, 22:00
Výročí 17. listopadu (Akce třetích stran)
17. 11. 2017, 12:00 - 17. 11. 2017, 22:00
Průvod a... (Akce třetích stran)
17. 11. 2017, 16:00 - 17. 11. 2017, 17:30
Lampionový průvod... (Akce třetích stran)
17. 11. 2017, 18:00 - 17. 11. 2017, 22:00
18 Memoriál J.... (Akce třetích stran)
18. 11. 2017, 10:00 - 19. 11. 2017, 12:00
19
20 Slavnostní... (Akce třetích stran)
20. 11. 2017, 10:00 - 20. 11. 2017, 15:30
21 22 23 24 XXIII. Veletrh... (Akce třetích stran)
24. 11. 2017, 09:00 - 25. 11. 2017, 17:00
Pochod čertů Brno (Akce třetích stran)
24. 11. 2017, 20:00 - 24. 11. 2017, 22:00
25 26
27 28 29 30      
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.