Všechny dokumenty na úřední desce

1 2   Následující   ››

Veřejná vyhláška o doručení - Josef Kraus

 

Dražba č.j. 030 EX 24420/13-260

 

Dražba č.j. 030 DD 4/18-3

 

Dražba č.j.j030 EX 1810/07-256

 

Dražba č.j. 030 EX 27206/13-120

 

Dražba č.j. 030 EX 21266/13-178

 

Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0175833/2018

 

Dražba č.j. 197 EX 61065/13-171

 

Opatření obecné povahy - opravy tramvajové trati - Nádražní 8

 

Dražba č.j. 159 ED 00003/18-002

 

Svolání 28. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed

 

Návrh opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu - Renneská tř.

 

Dražba č.j. 030 EX 4738/13-145

 

Dražba č.j. 030 EX 19784/13-187

 

Dražba č.j. 030 EX 1917/07-208

 

Dražba č.j. 030 EX 25560/14-144

 

Opatření obecné povahy - změna organizace dopravy - parkování s kotoučem - Drobného

 

Opatření obecné povahy - záměr stanovení DZ - Grohova 39, 41

 

Výběrové řízení - pracovník v sociálních službách - ÚMČ Brno-Bystrc

 

Nedobrovolná dražba cenných papírů - ČSAD Brno holding, a.s., č. 2018/002

 

Dražby č.j. 030 EX 4585/17-72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

 

Dražba č.j. 030 EX 1417/04-306

 

Dražba č.j. 030 EX 18885/14-89

 

Opatření obecné povahy - rekonstrukce Dominikánského náměstí

 

Dražba č.j. 030 EX 6790/09-229

 

Opatření obecné povahy - rekonstrukce parovodu - Běhounská

 

Pronájem bytu č. 48.1, Nádražní 4, 7. podlaží

 

Pronájem bytu č. 14, Kounicova 9, 5. podlaží

 

Pronájem bytu č. 8.3, Cejl 49, 3. podlaží

 

Pronájem bytu č. 7.3, Cejl 49, 3. podlaží

 

Pronájem bytu č. 16.5, Konečného nám. 1, 5. podlaží

 

Opatření obecné povahy - opravy tramvajové trati - Cejl, Radlas

 

Opatření obecné povahy - zábor pro restaurační zahrádku - Dvořákova 3

 

Dražba č.j. 030 EX 328/14-151

 

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - pozemek p.č. 323 k.ú. Štýřice

 

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - pozemek p.č. 1837/32 k.ú. Štýřice

 

Dražba č.j. 030 EX 24969/15-85

 

Dražba č.j. 030 EX 1665/08-182

 

Dražba č.j. 030 EX 12465/12-198

 

Opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS v OPS 1-02 B - tř.Kapitána Jaroše

 

Plán udržitelné mobility města Brna - STANOVISKO

 

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - NN Night Run Brno 2018

 

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Bayerova 2

 

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Dvorského 20

 

Opatření obecné povahy - zřízení zastávek pro autobusy - Benešova

 

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Dvorského 6

 

Opatření obecné povahy - konání akce "Den linky 155" - Malinovského náměstí

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - zábor pro jeřáb - Skořepka 3a

 

Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0160781/2018/1

 

Dražba č.j. 880714/18/2301-80542-402267

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - zábor pro stavbu - Grohova 12

 

Opatření obecné povahy - rekonstrukce plynovodu - Konečného náměstí, Žižkova

 

Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Čápkova 17

 

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - občanský klub - Hybešova 65a

 

Odročení dražby 030 EX 6590/13-211

 

Dražba č.j. 58 D 1446/2013 - 516

 

Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0160781/2018

 

Dražba č.j. 160EX 2698/17-36

 

Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS v OPS 1-13 B Grohova

 

Dražba č.j. 030 EX 8964/08-237

 

Usnesení o přerušení - územního řízení: Bytový dům Žižkova 5, Brno

 

TRHY Moravské náměstí 2018 - Aukční vyhláška č. 4/2018

 

Dražba č.j. 030 EX 24969/15-84

 

Konkurzní řízení - ředitel/ka Mateřské školy Brno

 

Konkurzní řízení - ředitel/ka Základní školy Brno

 

Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu - Čápkova 31, 32

 

Výběrové řízení - referent oddělení dopravy - ÚMČ Brno-střed

 

Odročení dražby 030 EX 9107/16-131

 

Dražba č.j. 030 EX 10036/17-54

 

Dražba č.j. 030 EX 20852/17-25

 

Dražba č.j. 030 EX 23046/15-88

 

Dražba č.j. 030 EX 20133/17-27

 

Dražba č.j. 030 EX 8929/12-264

 

Dražba č.j. 159 ED 00002/18-002

 

Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - Kopečná

 

Opatření obecné povahy - rekonstrukce parovodu - Mendlovo náměstí, Úvoz

 

Pronájem NP č. 102, Úvoz 118

 

Pronájem NP č. 201, Rumiště 11

 

Pronájem NP č. 101, Kounicova 42

 

Pronájem NP č. 101, Hrnčířská 21

 

Dražba č.j. 030 EX 27662/07-305

 

Opatření obecné povahy - umístění restaurační zahrádky - Kozí 8

 

Oznámení územního řízení - bez ústního jednání: ÚR - bytový dům; Vlhká 17

 

Odročení dražby 030 EX 8365/09-284

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - oprava povrchu komunikace - Pisárecká

 

Opatření obecné povahy - opravy povrchu komunikace - Rooseveltova

 

Opatření obecné povahy - opravy povrchu vozovky - Vranovská, Jugoslávská

 

Opravné usnesení 9E736/2004-540

 

Návrh opatření obecné povahy - změna dopravního značení - Dominikánské náměstí - MK

 

Oznámení o zahájení územního žízení - Bydlení v centru - Ponávka

 

Dražba č.j. 159 ED 00001/18-002

 

Opatření obecné povahy - zábor pro kontejner - Křenová 54

 

Veřejná vyhláška o doručení - Eva Coffey

 

Veřejná vyhláška o doručení - Bernard Donald Coffey

 

Veřejná vyhláška o doručení - Bianca Ramona Saenftl

 

Výběrové řízení - vedoucí Odboru všeobecného - ÚMČ Brno-Žabovřesky

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - oprava kanalizace - Gorkého 2

 

Rozhodnutí o vydání stavebního povolení - rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.

 

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - pozemek p.č. 1837/19, k.ú. Štýřice

 

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - pozemek p.č. 69/3, k.ú. Staré Brno

 

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - pozemek p.č. 145/46, k.ú. Staré Brno

 

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - pozemek p.č. 878/3, k.ú. Štýřice

 

Návrh opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu V 12a - Kounicova 15

 

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních č. 5 a 6 na rok 2018

 

Dražba č.j. 030 EX 2249/11-271

 

Dražba č.j. 149EX 7033/15-59

 

Dražba č.j. 203 Ex 65938/12-425

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o záměru stanovení DZ V 12a - Durďákova 13

 

Dražba č.j. 030 EX 21088/16-75

 

Prodloužení lhůty FREE WC

 

Dražba č.j. 030 EX 24870/14-93

 

Dražba č.j. 030 EX 13187/17-37

 

Opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS Kounicova 61

 

Dražba č.j. 030 EX 7523/16-120

 

Dražba č.j. 030 EX 26297/13-152

 

Výběrové řízení - úředník/úřednice odboru majetkového - ÚMČ Brno-Královo Pole

 

Dražba č.j. 018 EX 07524/17-097

 

Dražba č.j. 030 EX 20079/14-230

 

Dražba č.j. 030 EX 5929/13-143

 

Dražba č.j. 030 EX 40971/13-95,96

 

Dražba č.j. 030 EX 20029/14-97

 

Dražba č.j. 030 EX 20369/17-54

 

Dražba č.j. 030 EX 6314/12-240

 

Dražba č.j. 030 EX 12190/08-268

 

Dražba č.j. 030 EX 1905/09-554

 

Dražba č.j. 203 Ex 48414/11-85

 

Dražba č.j. 030 EX 13781/17-63

 

Dlouhodobě volné NP k pronájmu

 

Dražba č.j. 030 EX 15511/16-58

 

Dražby č.j. 030 EX 11202/17-51, 52, 53

 

Dražba č.j. 030 EX 8599/17-29

 

Dražba č.j. 030 EX 19443/08-220

 

Aukční vyhláška - movitá věc - Příslušenství hrobového místa č. 414-415 na ÚH Brno

 

Aukční vyhláška - movitá věc - Příslušenství hrobového místa č. 38 na ÚH Brno

 

Aukční vyhláška - movitá věc - Příslušenství hrobového místa na ÚH Brno

 

Aukční vyhláška - movitá věc - Příslušenství hrobového místa na ÚH Brno

 

Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí

 

Veřejná vyhláška o záměru stanovení VDZ V 12a - ulice Mlýnská 8a

 

Dražba č.j. 030 EX 13781/17-61

 

Dražba č.j. 030 EX 5060/14-120

 

Výběrové řízení - vedoucí Odboru pečovatelské služby - ÚMČ Brno-střed

 

Dražba č.j. 159 EX 00754/17-152

 

Dražba č.j. 159 EX 00079/17-057

 

Dražba 030 EX 4533/13-136

 

Aukční vyhláška - movitá věc - Příslušenství hrobového místa na ÚH Brno

 

Dražba č.j. 056EX 5069/12-121

 

Dražba č.j. 030 EX 9198/12-147

 

Oznámení záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zdeňka Drápalová

 

Oznámení záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Vladimír Drápal

 

Nedobrovolná dražba - rodinný dům - ulice Havlíčkova - k.ú. Častolovice

 

Dražba č.j. 149 EX 7033/15-51

 

Dražba č.j. 137 Ex 1861/05-192

 

Dražba č.j. 030 EX 2133/06-192

 

Dražba č.j. 030 EX 26768/13-109

 

Dražba č.j. 030 EX 7699/12-277

 

Dražba č.j. 030 EX 3448/14-143

 

Dražba č.j. 030 EX 19056/14-157

 
1 2   Následující   ››

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 Kyberšikana –... (Akce třetích stran)
3. 04. 2018, 10:00 - 3. 04. 2018, 11:30
4 5 Stavba Májky (Akce třetích stran)
5. 04. 2018, 13:30 - 5. 04. 2018, 16:30
6 7 8
9 Protest proti... (Akce třetích stran)
9. 04. 2018, 18:00 - 9. 04. 2018, 19:00
10 1. Informační... (Akce třetích stran)
10. 04. 2018, 10:00 - 10. 04. 2018, 11:30
11 12 jom ha šoa -... (Akce třetích stran)
12. 04. 2018, 14:00 - 12. 04. 2018, 17:00
Veřejné... (Akce třetích stran)
12. 04. 2018, 14:30 - 12. 04. 2018, 18:00
13 Hokeypark Brno,... (Akce třetích stran)
13. 04. 2018, 15:00 - 28. 04. 2018, 22:00
14 Sweet dream fest... (Akce třetích stran)
14. 04. 2018, 10:00 - 14. 04. 2018, 19:00
Jarní běh Kamenkou (Akce třetích stran)
14. 04. 2018, 14:00 - 14. 04. 2018, 22:00
Noční běh pro... (Akce třetích stran)
14. 04. 2018, 18:30 - 19. 04. 2018, 22:00
15 Procesí věřících... (Akce třetích stran)
15. 04. 2018, 15:00 - 15. 04. 2018, 17:00
16 Běžecký závod (Akce třetích stran)
16. 04. 2018, 08:00 - 16. 04. 2018, 16:30
17 Ve zdravém Brně... (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 08:00 - 17. 04. 2018, 18:00
Nekvalitní zboží... (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 10:00 - 17. 04. 2018, 11:30
Divadelní průvod (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 13:00 - 17. 04. 2018, 14:00
Performance v... (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 14:30 - 17. 04. 2018, 17:30
Zahájení... (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 17:00 - 17. 04. 2018, 17:15
Naše třída (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 19:00 - 17. 04. 2018, 22:00
18 19 SETKÁNÍ/ENCOUNTER (Akce třetích stran)
19. 04. 2018, 08:00 - 19. 04. 2018, 22:00
Jarní cyklojízda (Akce třetích stran)
19. 04. 2018, 17:00 - 19. 04. 2018, 21:00
Stepaři v ulicích (Akce třetích stran)
19. 04. 2018, 17:00 - 19. 04. 2018, 18:00
20 21 Šamanské bubnování (Akce třetích stran)
21. 04. 2018, 12:00 - 21. 04. 2018, 14:00
Brněnské šamanské... (Akce třetích stran)
21. 04. 2018, 12:00 - 21. 04. 2018, 14:00
S.O.S., týraná... (Akce třetích stran)
21. 04. 2018, 16:00 - 21. 04. 2018, 19:00
22 Běžecký závod -... (Akce třetích stran)
22. 04. 2018, 06:00 - 22. 04. 2018, 17:00
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
22. 04. 2018, 15:00 - 22. 04. 2018, 17:00
23 24 Jak se nechytit... (Akce třetích stran)
24. 04. 2018, 10:00 - 24. 04. 2018, 11:30
25 POCHOD PRO ŽIVOT:... (Akce třetích stran)
25. 04. 2018, 17:00 - 25. 04. 2018, 18:30
26 Vernisáž obrazů s... (Akce třetích stran)
26. 04. 2018, 16:00 - 26. 04. 2018, 22:00
Bratři Lví srdce (Akce třetích stran)
26. 04. 2018, 17:30 - 26. 04. 2018, 19:00
27 28 František z... (Akce třetích stran)
28. 04. 2018, 10:30 - 28. 04. 2018, 12:00
Ježibabí slet -... (Akce třetích stran)
28. 04. 2018, 15:00 - 28. 04. 2018, 18:00
Ježibabí slet v... (Akce třetích stran)
28. 04. 2018, 15:00 - 28. 04. 2018, 18:00
František z... (Akce třetích stran)
28. 04. 2018, 15:30 - 28. 04. 2018, 17:00
29 Improvizační... (Akce třetích stran)
29. 04. 2018, 10:00 - 29. 04. 2018, 17:00
Oslava... (Akce třetích stran)
29. 04. 2018, 15:00 - 29. 04. 2018, 18:40
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
29. 04. 2018, 15:00 - 29. 04. 2018, 17:00
30 Jarní rej na... (Akce třetích stran)
30. 04. 2018, 00:00 - 30. 04. 2018, 00:00
Malá čarodějnice (Akce třetích stran)
30. 04. 2018, 17:30 - 30. 04. 2018, 19:00
           
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.