Všechny dokumenty na úřední desce

Záměr prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0264139/2018

 

Náhradní parkování - DOMINI PARK

 

Oznámení o provedení odchytu koček - Brno-střed - Leitnerova, Bezručova

 

Výběrové řízení - referent bytového odboru, neúředník - ÚMČ Brno-střed

 

Výběrové řízení - referent/ka životního prostředí - ÚMČ Brno-Žabovřesky

 

Veřejná vyhláška o doručení - Helena Klettová

 

Pronájem NP č. 101, Údolní 51

 

Vyhlášení konkurzního řízení - ředitel/ka Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8

 

Odvolací řízení "Přestavba železničního uzlu Brno"

 

Oznámení o pokračování řízení o dodatečném povolení - "Zděné oplocení s bránou"

 

Nařízení č. 7_2018 - stanovení ceny pro placené stání motorových vozidel

 

Nařízení č. 6_2018 - vymezení oblastí pro placené stání motorových vozidel

 

Územní rozhodnutí č. 251- veřejná vyhláška - "Bydlení v centru - Ponávka"

 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - zábor pro kontejner - Zahradnická 11

 

Záměr MČ Brno-střed pronajmout nemovitý majetek - část fasády domu Mlýnská 4, Brno

 

Záměr prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0243867/2018

 

Výběrové řízení - právník, úředník - ÚMČ Brno-střed

 

Opatření obecné povahy - stanovení DZ V 12a - Durďákova 13

 

Veřejná vyhláška o doručení - Daniel Krajíček

 

Sdělení-11710: ÚR + SP - Bytová nástavba obchodního centra UNION, Vídeňská 77

 

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška: ÚR - Ulice Vídeňská - úprava obslužné komunikace

 

Opatření obecné povahy - opravy protihlukových stěn na rampě - Bítešská

 

Informace o přeletu Brno - střed

 

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - občanský klub - Hybešova 65a

 

Vyhlášení konkurzního řízení - ředitel/ka Školní jídelny Brno, Horní 16

 

Vyhlášení konkurzního řízení - ředitel/ka Mateřské školy Brno, Hatě 19

 

Vyjádření se k podkladům - § 36/3 SŘ: Novostavba polyfunkčního objektu, Nové sady 14

 

Opatření obecné povahy - zábor pro stavební výtah - Čápkova 24

 

Výběrové řízení s aukcí - část pozemku parcela číslo 539, k.ú. Zábrdovice

 

Výběrové řízení - referent/ka - technik/čka odboru školství a kultury - ÚMČ Brno-sever

 

Oznámení o zahájení územního řízení - Bytový dům Kopečná 39

 

Výběrové řízení - referent odboru stavebního a všeobecného - ÚMČ Brno-Nový Lískovec

 

Opatření obecné povahy - záměr stanovení DZ V 12a - Netušilova 18

 

Výběrové řízení - právník odboru sociálního a zdravotního - ÚMČ Brno-střed

 

Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS v OPS 1-02 - tř.Kpt.Jaroše, Koliště

 

Opatření obecné povahy - zákaz stání - ulice Mlýnská 8a

 

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - nádvoří letní kino - občerstvení Zelina

 

Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Čápkova 16

 

Návrh stanovení DZ - OPS 1-02 tř. Kpt. Jaroše, Koliště - doplněk

 

Dlouhodobě volné NP k pronájmu

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatřeních č. 9-13 na rok 2018

 

Návrh opatření obecné povahy - zákaz stání všech vozidel - Bayerova 29 (dvorní trakt)

 

Dražba č.j. 107 DD 2/18-15

 

Dražba č.j. 107 DD 2/18-17

 

Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ na MK III.třídy-Trýbová 7

 

Návrh změn Regulačního plánu bloku Příkop - Bratislavská - Koliště - Milady Horákové

 

Veřejná dobrovolná dražba cenných papírů

 

Pronájem bytu č. 46.1, Nádražní 4, 7. podlaží

 

Pronájem bytu č. 4 Čápkova 48, 2. podlaží

 

Pronájem bytu č. 16.5, Konečného nám. 1, 5. podlaží

 

Dražba č.j. 006 EX 211/05-203

 

Dobrovolná dražba věcí nemovitých - pozemek včetně stavby vše k.ú. Město Brno

 

Dražby č.j. 030 EX 11202/17-60, 61, 62

 

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření č. 7 a 8 na rok 2018

 

Dražba č.j. 163EX 1830/14-86

 

Nabídkové řízení na prodej pozemku v k.ú. Starý Lískovec při ulici Jemelkova

 

Nedobrovolná dražba cenných papírů - ČSAD Brno holding, a.s., č. 2018/002

 

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních č. 5 a 6 na rok 2018

 

Prodloužení lhůty FREE WC

 

Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí

 

Workshop 2018 - Policistou na zkoušku

 

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření č. 2, 3 a 4 na rok 2018

 

Dražba č.j. 006 EX 1080/04-172

 

Harmonogram blokového čištění ÚMČ Brno-střed v roce 2018

 

Odročení dražby 137EX 33961/16-82

 

Výsledky výběrového řízení - TRHY NA ZELŇÁKU 2018

 

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2018

 

Vyhlášení popisu věci - zajištěná kola

 

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-střed na rok 2018

 

Výzva k předložení projektů akcí v rámci Trhů na Zelňáku 2018

 

Pravidla pronájmu bytů a Kritéria a způsob výběru žadatelů od 01-10-2017

 

Dražba č.j. 030 EX 27662/07-247

 

Program pro poskytování dotací 2018 - v oblasti zdravotní, sociální a občanských aktivit

 

Program pro poskytování dotací - Kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Brno I

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

 

Veřejnoprávní smlouvy

 

Veřejné vyhlášky o doručení

 

Informace o ochraně osobních údajů

 

Dražby

 

Pronájmy bytů

 

Orgány státní správy a místních samospráv

 

Pronájmy ostatního majetku MČ Brno-střed

 

Stavební úřad

 

Veřejná prostranství, komunikace, doprava, čistota, stánkový prodej

 

Volná místa

 

Zastupitelstvo MČ Brno-střed

 

Životní prostředí

 

Pronájmy nebytových prostor

 

Různé

 

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 Společenská akce (Akce třetích stran)
1. 06. 2018, 09:30 - 1. 06. 2018, 18:00
STREET FESTIVAL (Akce třetích stran)
1. 06. 2018, 17:00 - 2. 06. 2018, 23:59
2 Protest proti... (Akce třetích stran)
2. 06. 2018, 16:00 - 2. 06. 2018, 20:00
3 Eucharistický... (Akce třetích stran)
3. 06. 2018, 17:00 - 3. 06. 2018, 18:00
4 5 Podpora... (Akce třetích stran)
5. 06. 2018, 18:00 - 5. 06. 2018, 21:30
6 7 8 VIVAT ZELŇÁK -... (Akce třetích stran)
8. 06. 2018, 08:00 - 9. 06. 2018, 14:00
9 Chuť Itálie v Brně (Akce třetích stran)
9. 06. 2018, 10:00 - 9. 06. 2018, 18:00
10 Sokolský průvod (Akce třetích stran)
10. 06. 2018, 13:00 - 10. 06. 2018, 14:00
11 12 Veletrh... (Akce třetích stran)
12. 06. 2018, 10:00 - 12. 06. 2018, 18:00
Brněnsko tanší a... (Akce třetích stran)
12. 06. 2018, 17:00 - 12. 06. 2018, 18:00
Přehlídka... (Akce třetích stran)
12. 06. 2018, 17:00 - 12. 06. 2018, 18:00
13 Bezpečnostně-prev... (Akce třetích stran)
13. 06. 2018, 12:00 - 13. 06. 2018, 14:00
XXI. ročník cyklu... (Akce třetích stran)
13. 06. 2018, 20:00 - 17. 06. 2018, 22:00
14 Taneční večer s... (Akce třetích stran)
14. 06. 2018, 11:00 - 14. 06. 2018, 22:00
Turnaj v Pétanque (Akce třetích stran)
14. 06. 2018, 15:30 - 14. 06. 2018, 22:00
15 Taneční večer s... (Akce třetích stran)
15. 06. 2018, 11:00 - 15. 06. 2018, 22:00
Hudební produkce (Akce třetích stran)
15. 06. 2018, 16:00 - 17. 06. 2018, 22:00
Fanfán tulipán (Akce třetích stran)
15. 06. 2018, 19:00 - 15. 06. 2018, 23:00
16 Sportovní... (Akce třetích stran)
16. 06. 2018, 09:00 - 16. 06. 2018, 19:00
Asie vzdálená i... (Akce třetích stran)
16. 06. 2018, 10:00 - 16. 06. 2018, 18:00
Koncert (Akce třetích stran)
16. 06. 2018, 14:00 - 16. 06. 2018, 22:00
17 Brněnský piknik (Akce třetích stran)
17. 06. 2018, 09:00 - 17. 06. 2018, 19:00
18 Benefiční koncert... (Akce třetích stran)
18. 06. 2018, 00:00 - 18. 06. 2018, 23:59
19 20 Průvod zakončený... (Akce třetích stran)
20. 06. 2018, 15:30 - 20. 06. 2018, 19:00
Happening a... (Akce třetích stran)
20. 06. 2018, 16:00 - 23. 06. 2018, 23:59
Vánoční setkání (Akce třetích stran)
20. 06. 2018, 18:00 - 20. 06. 2018, 22:00
Tančírna Swing (Akce třetích stran)
20. 06. 2018, 19:00 - 20. 06. 2018, 22:00
21 Mezinárodní den... (Akce třetích stran)
21. 06. 2018, 16:00 - 21. 06. 2018, 20:00
22 Charitativní... (Akce třetích stran)
22. 06. 2018, 19:00 - 23. 06. 2018, 23:00
Kamenka open -... (Akce třetích stran)
22. 06. 2018, 20:00 - 26. 06. 2018, 22:00
23 Mezinárodní den... (Akce třetích stran)
23. 06. 2018, 10:00 - 23. 06. 2018, 18:00
Slavnosti moře (Akce třetích stran)
23. 06. 2018, 10:00 - 24. 06. 2018, 22:00
Charitativní... (Akce třetích stran)
23. 06. 2018, 11:00 - 23. 06. 2018, 16:00
24 Vítání Prázdnin v... (Akce třetích stran)
24. 06. 2018, 15:00 - 24. 06. 2018, 18:00
25 26 Den s... (Akce třetích stran)
26. 06. 2018, 08:30 - 26. 06. 2018, 14:00
Procesí (Akce třetích stran)
26. 06. 2018, 17:00 - 26. 06. 2018, 20:00
Procesí - průvod (Akce třetích stran)
26. 06. 2018, 17:00 - 26. 06. 2018, 20:00
27 Branný závod pro... (Akce třetích stran)
27. 06. 2018, 08:00 - 27. 06. 2018, 13:00
Elgartkafest 2018 (Akce třetích stran)
27. 06. 2018, 16:00 - 27. 06. 2018, 22:00
Pietní akce za... (Akce třetích stran)
27. 06. 2018, 17:30 - 27. 06. 2018, 20:00
Měsíční noc (Akce třetích stran)
27. 06. 2018, 20:00 - 27. 06. 2018, 23:59
28 Pochod pro život (Akce třetích stran)
28. 06. 2018, 17:00 - 28. 06. 2018, 18:30
Oslava 1. roku... (Akce třetích stran)
28. 06. 2018, 17:00 - 28. 06. 2018, 19:00
29 30  
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.