Sociální služby – pečovatelská služba

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  PSL_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Sociální služby – pečovatelská služba

 4. Základní informace k životní situaci
  Pečovatelská služba je poskytována terénní či ambulantní formou všem potřebným osobám, které mají sníženou soběstačnost či mobilitu z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, dále rodinám s dětmi  apod., kdy tento stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

  Tato pomoc se poskytuje potřebným občanům v městských částech Brno-střed, Brno-Bohunice, Brno-Kohoutovice, Brno-Starý Lískovec, Brno-Nový Lískovec a v městské části Brno-Bosonohy. Péče je občanům poskytována v jejich domácnostech a nebo v zařízeních pečovatelské služby:

  • pečovatelská služba, Lipová 31, Brno
  • domy s pečovatelskou službou (Hybešova 65a, Kosmonautů 23, Křenová 39, Libušina třída 8, Zderadova 5, Křídlovická 13).

  Služby poskytované pečovatelskou službou: ranní toaleta, běžné úkony osobní hygieny, koupel, podání, příprava a popř. ohřátí stravy,  nákup a donáška nákupů, různé pochůzky, doprovod nebo odvoz autem PS k lékaři nebo na úřady, praní a žehlení prádla a práce spojené s udržováním domácnosti. Dále dovážka obědů autem pečovatelské služby do domácnosti klientů. Rozvoz obědů je realizován v pracovních dnech i o sobotách.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat podat žádost apod.
  Občan bydlící v příslušné městské částí města Brna, jeho rodinný příslušník, osoba žijící s potřebným občanem ve společné domácnosti, zákonný zástupce, zmocněnec.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Bydliště ve spádové oblasti pečovatelské služby Brno-střed a nepříznivá životní situace zájemce.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Telefonicky kontaktovat sociální pracovnici pečovatelské služby: +420 543 212 702. Společně dohodnout termín sociálního šetření v domácnosti zájemce.
  Zájemce vyplní žádost na předepsaném tiskopisu. Na základě vyplněné žádosti dojde k následnému uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi potřebným občanem o pečovatelskou službu a poskytovatelem pečovatelské služby.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Odbor pečovatelská služba, pracoviště Lipová 31, 602 00 Brno.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Pracoviště pečovatelské služby, Lipová 31, 602 00 Brno, v pracovní dny pondělí až pátek, 7.00 - 15.30 hodin.

  Kontaktní osoby:

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný občanský průkaz zájemce, popřípadě potvrzení nebo soudní rozhodnutí o nároku zájemce na bezplatnou péči dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního odboje za osvobození.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Všechny formuláře k vyřízení žádosti o zavedení pečovatelské služby jsou k dispozici na pracovišti pečovatelské služby Lipová 31, 602 00 Brno nebo na webových stránkách MČ Brno-střed.
  pdf.png FI_OPS_2/1 - smlouva o poskytování pečovatelské služby
  pdf.png FI_OPS_3/1 - vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby
  pdf.png FI_OPS_4/1 - úhrady za úkony pečovatelské služby
  pdf.png Žádost o zavedení pečovatelské služby

  Formuláře vždy vyplňuje zájemce (popř. jeho rodinný příslušník, zákonný zástupce či osoba zmocněná za zájemce jednat) se sociálním pracovníkem pečovatelské služby. 

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky k podání žádosti o zavedení pečovatelské služby nejsou žádné.
  Pečovatelská služba je služba hrazená uživatelem. Maximální ceny za základní úkony pečovatelské služby jsou stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb. Ceny za fakultativní služby jsou stanoveny poskytovatelem. Každý zájemce je předem seznámen s výší úhrady za úkony pečovatelské služby. Ceny za úkony, které jsou dohodnuty mezi zájemcem a poskytovatelem pečovatelské služby jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování pečovatelské služby.
  Úhrady za úkony jsou k nahlédnutí u sociálních pracovníků pečovatelské služby nebo na webových stránkách MČ Brno- střed.
  Účastníkům odboje a rodinám s trojčaty nebo vícerčaty jsou základní úkony poskytovány bezplatně.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádost o zavedení  pečovatelské služby je vyřízena dle aktuálního stavu zájemce. Zájemce či osoba mu blízká telefonicky kontaktuje sociální pracovnici pečovatelské služby a domluví si termín sociálního šetření, které lze provést pouze v domácnosti zájemce. Lhůty pro vyřízení zavedení pečovatelské služby nejsou stanoveny. Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby mezi uživatelem a poskytovatelem pečovatelské služby. Pečovatelskou službu je možno poskytovat od smluveného data, které je stanoveno dohodou mezi zájemcem a poskytovatelem pečovatelské služby.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dalšími dotčenými účastníky řízení jsou zákonní zástupci žadatele.

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Po zájemci o pečovatelskou službu nejsou požadovány žádné další činnosti. Výjimku tvoří zavedení služby dovážky obědů, kdy je požadováno, aby si zájemce zakoupil dvě sady jídlonosičů a v případě potřeby zapůjčil klíč od vchodu do domu. V případě zavedení terénní pečovatelské služby je požadováno, aby uživatel umožnil pracovnici v sociálních službách vstup do domácnosti. Je-li uživatel majitelem domácího zvířete, je nutné, aby zajistil bezpečnost pracovnice v době výkonu poskytování sjednané péče.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-mail: podatelna.stred@brno_cz
  Využití: informační servis. Žádost o zavedení pečovatelské služby nelze podat elektronicky.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpis
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny. Vztah mezi uživatelem a poskytovatelem pečovatelské služby je smluvní.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  V případě nedodržení povinností ze strany uživatele pečovatelské služby nebo ze strany poskytovatele pečovatelské služby jsou jednotlivé sankce za toto nedodržení či porušení povinností zakotveny přímo ve smlouvě mezi smluvními stranami. Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby lze vypovědět ze strany poskytovatele na základě výpovědních důvodů uvedených ve smlouvě.
  Uživatel může vypovědět smlouvu kdykoliv i bez uvedení důvodů v písemné formě.

 21. Nejčastější dotazy

  Jaký je rozsah poskytovaných služeb?
  Služby poskytované uživateli v domácnosti zahrnují: pomoc při úkonech osobní hygieny, příprava podání jídla a pití, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, doprovod uživatele k lékaři aj.

  Kdy jsou služby poskytovány?
  Služby mohou být dle potřeby uživatele prováděny až 3x denně. Pečovatelská služba je poskytována od pondělí do neděle, včetně státních svátků od 7.00-20.00 hod.

  Lze okamžitě zavést pečovatelskou službu u žadatele?
  Pečovatelská služba je zájemci, který je potřebný, zavedena v co nejbližším termínu, a to na základě naléhavosti zavedení pečovatelské služby, kterou posoudí sociální pracovník.

 22. Další informace
  Informace o pečovatelské službě lze získat z informačních letáčků, k vyzvednutí na adrese pečovatelské služby Lipová 31 či na jednotlivých domech s pečovatelskou službou (DPS Hybešova 65, DPS Kosmonautů 23, DPS Křenová 39, DPS Libušina tř. 8, DPS Zderadova 5, DPS Křídlovická 13).

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  www.mpsv.cz
  www.socialnipece.brno.cz

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ města Brna, Odbor pečovatelská služba

 26. Kontaktní osoba
  Vedoucí Odboru pečovatelské služby: telefonní číslo: +420 543 217 445.

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  30. 6. 2016

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  11. 2. 2019

 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Místní působnost pečovatelské služby je dána Vyhláškou

 

 

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 Galakoncert k... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 06:00 - 1. 07. 2020, 22:00
Workshop zdravá záda (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 17:00 - 1. 07. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 19:00 - 1. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 20:00 - 1. 07. 2020, 22:00
2 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
2. 07. 2020, 19:00 - 2. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
2. 07. 2020, 19:00 - 2. 07. 2020, 21:00
3 Tisková... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 09:00 - 3. 07. 2020, 16:00
Hudební... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 16:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 17:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Koncert... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 18:00 - 31. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 21:00
4 Luďkův běh (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 09:15 - 4. 07. 2020, 11:00
Akce solidarity s... (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 12:00 - 4. 07. 2020, 14:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 19:00 - 4. 07. 2020, 22:00
5
6 Křesťanské... (Akce třetích stran)
6. 07. 2020, 08:00 - 11. 07. 2020, 18:00
7 Food & Drink Fest... (Akce třetích stran)
7. 07. 2020, 09:00 - 11. 07. 2020, 22:00
8 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 19:00 - 8. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 20:00 - 8. 07. 2020, 22:00
Letní kino na... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 21:30 - 12. 07. 2020, 23:59
9 Živá hudba na... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 17:00 - 9. 07. 2020, 22:00
Hudba na Hrad (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 18:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 18:00 - 22. 07. 2020, 22:00
Chill out pod... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 18:30 - 9. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 21:00
Live dub & hiphop... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 21:00
10 Festival léta v... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 14:00 - 10. 07. 2020, 23:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 17:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Summer Weekend (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 17:00 - 10. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 21:00
11 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
11. 07. 2020, 19:00 - 11. 07. 2020, 22:00
12 Den pro rodiny s... (Akce třetích stran)
12. 07. 2020, 14:00 - 12. 07. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
12. 07. 2020, 19:00 - 12. 07. 2020, 22:00
13 Kdo to ví odpoví? (Akce třetích stran)
13. 07. 2020, 08:00 - 17. 07. 2020, 16:30
14 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
14. 07. 2020, 17:00 - 14. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
14. 07. 2020, 19:00 - 14. 07. 2020, 22:00
15 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 10:00 - 19. 07. 2020, 22:00
Rock´n´rollová... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 18:00 - 15. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 19:00 - 15. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 20:00 - 15. 07. 2020, 22:00
16 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 17:00 - 16. 07. 2020, 19:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 19:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 21:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Zahájení... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 23:59 - 30. 09. 2020, 23:59
17 Grilování s... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 17:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 18:00 - 17. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 21:00
18 Hudební... (Akce třetích stran)
18. 07. 2020, 14:00 - 18. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
18. 07. 2020, 19:00 - 18. 07. 2020, 22:00
19
20 Po stopách mistrů (Akce třetích stran)
20. 07. 2020, 08:00 - 24. 07. 2020, 16:30
21 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
21. 07. 2020, 10:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Vernisáž výstavy... (Akce třetích stran)
21. 07. 2020, 15:00 - 21. 07. 2020, 22:00
22 Swingová tančírna (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 18:00 - 22. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 19:00 - 22. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 20:00 - 22. 07. 2020, 22:00
23 Obrat konce (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 16:00 - 23. 07. 2020, 18:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 17:00 - 23. 07. 2020, 19:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 17:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Chill out pod... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 18:30 - 23. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 19:00 - 23. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 19:00 - 23. 07. 2020, 22:00
24 Ochutnávky malých... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 08:00 - 26. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 17:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 18:00 - 24. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:30 - 24. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:30 - 24. 07. 2020, 22:00
25 Uprostřed a... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 15:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 15:00 - 25. 07. 2020, 16:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 19:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 19:30 - 25. 07. 2020, 20:00
26
27 Dopolední táborníček (Akce třetích stran)
27. 07. 2020, 08:30 - 31. 07. 2020, 13:00
28 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
28. 07. 2020, 17:00 - 28. 07. 2020, 20:00
Uprostřed & Opera... (Akce třetích stran)
28. 07. 2020, 19:00 - 28. 07. 2020, 22:00
29 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
29. 07. 2020, 19:00 - 29. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
29. 07. 2020, 20:00 - 29. 07. 2020, 22:00
30 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 17:00 - 30. 07. 2020, 19:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:00 - 30. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:00 - 30. 07. 2020, 21:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:30 - 30. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 21:00 - 30. 07. 2020, 23:30
31 Festival... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 15:00 - 2. 08. 2020, 22:00
Rozvíjení pivní... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 15:00 - 1. 08. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 17:00 - 31. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:00 - 31. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:00 - 31. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:30 - 31. 07. 2020, 20:00
Brasil Fest - průvod (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:30 - 31. 07. 2020, 21:30
   
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.