Sociální služby – centrum denních služeb

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ------------

 2. Kód
  PSL_02

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Sociální služby – centrum denních služeb

 4. Základní informace k životní situaci

  Centrum denních služeb poskytuje ambulantní služby osobám, které nechtějí nebo nemohou být samy, chtějí být ve společnosti svých vrstevníků a potřebují pomoc při zajištění péče o svoji osobu. Pro zájemce je připraven aktivizační program k posílení jejich schopností a dovedností, umožňuje pobyt v příjemném prostředí a nabízí aktivizace, které podporují udržení soběstačnosti. Možnost pobytu v centru je každý pracovní den od 7.00 do 17.00 hod. včetně dovozu a odvozu autem pečovatelské služby. Služby jsou poskytovány za úhradu na základě uzavřené smlouvy.

  Tato pomoc se poskytuje potřebným občanům z městských částí Brno-střed, Brno-Bohunice, Brno-Kohoutovice, Brno-Starý Lískovec, Brno-Nový Lískovec a Brno-Bosonohy.

  Služba je poskytována v budově pečovatelské služby, Lipová 31 v 1. patře.

  Služby poskytované v centru denních služeb: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
  Občan bydlící v příslušné městské části města Brna, jeho rodinný příslušník, osoba žijící s potřebným občanem v domácnosti, zákonný zástupce, zmocněnec.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Potřeba kontaktu se společenským prostředím za účelem začleňování se do společnosti a splnění podmínek cílové skupiny, do níž patří:
  • mladší senioři
  • starší senioři

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Telefonickým spojením se sociálním pracovníkem centra denních služeb na telefonním čísle: +420 543 212 702 nebo osobní návštěvou na pracovišti centra, ul. Lipová 31. V obou případech dojde k dohodnutí termínu informativního pobytu na zkoušku v CDS. V případě kladného ohlasu zájemce vyplní žádost na předepsaném tiskopisu. Na základě vyplněné žádosti dojde k následnému uzavření Smlouvy o poskytování služeb v centru denních služeb mezi potřebným občanem a poskytovatelem sociální služby.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
    ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Odbor pečovatelská služba, pracoviště Lipová 31, 602 00 Brno. 

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Pracoviště pečovatelské služby, Lipová 31, 602 00 Brno, kde se centrum denních služeb nachází, v pracovní dny pondělí až pátek od 7.00. – 15.30 hod

  Kontaktní osoby:
  vedoucí Odboru pečovatelské služby, centra denních služeb, telefonní číslo: +420 543 217 445
  sociální pracovníci pečovatelské služby, telefonní číslo: +420 543 212 702, +420 542 526 127, +420 542 526 129

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný občanský průkaz žadatele o sociální službu

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Všechny formuláře k vyřízení žádosti o zavedení služby jsou k dispozici na pracovišti centra denních služeb, v budově pečovatelské služby, Lipová 31 Brno nebo na webových stránkách MČ Brno-střed.

  pdf.png FI_OPS_7/1 - smlouva o poskytování služeb v centru denních služeb
  pdf.png FI_OPS_8/1 - vnitřní pravidla pro poskytování služeb v centru denních služeb
  pdf.png FI_OPS_9/1 - úhrady za úkony v centru denních služeb
  pdf.png Žádost o zavedení služby pro pobyt v centru denních služeb

  Formuláře vždy vyplňuje zájemce(popř. jeho rodinný příslušník, zákonný zástupce či osoba zmocněná za zájemce jednat) se sociálním pracovníkem.

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky k podání žádosti o zavedení služeb v centru denních služeb nejsou žádné.
  Služby v centru denních služeb jsou hrazené uživatelem. Maximální ceny za základní úkony centra denních služeb jsou stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb. Ceny za fakultativní služby jsou stanoveny poskytovatelem. Každý zájemce je předem seznámen s ceníky služeb. Ceny za úkony jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování služeb v centru denních služeb a jsou k nahlédnutí u sociálních pracovníků nebo na webových stránkách MČ Brno-střed.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádost o poskytování služeb v centru denních služeb lze vyřídit dle aktuální potřeby zájemce, neboť lhůty pro vyřízení poskytnutí sociální služby nejsou stanoveny. Služba je poskytována od smluveného data, které je stanoveno dohodou mezi zájemcem a poskytovatel a je uvedeno ve Smlouvě o poskytování služeb v centru denních služeb.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dalšími dotčenými účastníky jsou zákonní zástupci žadatele.

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po zájemci o poskytování služeb v centru denních služeb nejsou požadovány žádné další činnosti. Výjimku tvoří zavedení služby dovážky obědů v rámci pobytu, kdy je potřeba, aby si zájemce zakoupil dvě sady jídlonosičů. V případě snížené mobility nebo potřeby  doprovodu je vhodné zapůjčit klíče od vchodu do domu.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-mail: podatelna.stred@brno_cz
  Využití: informační servis. Žádost o zavedení služby pro pobyt v centru denních služeb nelze podat elektronicky.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny. Vztah mezi zájemcem o sociální službu a poskytovatelem služby je smluvní.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  V případě nedodržení povinností ze strany uživatele nebo ze strany poskytovatele služby jsou jednotlivé sankce za toto nedodržení či porušení povinností zakotveny přímo ve smlouvě mezi smluvními stranami. Smlouvu o poskytnutí služeb v centru denních služeb lze vypovědět ze strany poskytovatele na základě výpovědních důvodů uvedených ve smlouvě. Uživatel může vypovědět smlouvu kdykoliv i bez uvedení důvodů v písemné formě.

 21. Nejčastější dotazy

  Co je centrum denních služeb?
  Jedná se o sociální službu určenou k dennímu pobytu uživatelů. Je v provozu ve všední dny od 7:00 do 17:00 hod. Pobyt v centru je spojen s podáním jídla a pití, oběd zajištěn pečovatelskou službou nebo z vlastních zdrojů. Během dne je pro žadatele připraven program (společenské hry, výtvarná činnost, procházky do okolí apod.) pod odborným vedením pracovnice v sociálních službách. V případě zájmu je program obohacen o kulturní akce (zejména výstavy, návštěvy divadel, koncertů, výlety apod.) Při pobytu je možno využít středisko osobní hygieny a další služby.

  Jak časté jsou možnosti pobytu?
  Zájemce má volbu četnosti pobytu, sám si určí, v které pracovní dny bude chtít centrum navštěvovat. Pobyt je možné si na jeden den vyzkoušet zdarma.

  Lze zajistit dovoz a odvoz?
  Dovoz do centra i zpět do domácnosti uživatele je zajištěn autem pečovatelské služby. Další možností je dovoz rodinným příslušníkem, doprava MHD apod.

 22. Další informace
  Informace o pobytu v centru denních služeb lze získat z informačních letáčků, k vyzvednutí na adrese Lipová 31 či na jednotlivých domech s pečovatelskou službou (DPS Hybešova 65, DPS Kosmonautů 23, DPS Křenová 39, DPS Libušina tř. 8, DPS Zderadova 5 a DPS Křídlovická 13). 

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  www.mpsv.cz
  www.socialnipece.brno.cz

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ města Brna, Odbor pečovatelská služba

 26. Kontaktní osoba
  Vedoucí Odboru pečovatelské služby Ing. Bc. Kateřina Houzarová, tel. +420 543 217 445, +420 542 526 335.

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  30. 6. 2016

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  24. 1. 2020

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení.

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Místní působnost centra denních služeb je dána Vyhláškou

 

 

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 Galakoncert k... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 06:00 - 1. 07. 2020, 22:00
Workshop zdravá záda (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 17:00 - 1. 07. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 19:00 - 1. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 20:00 - 1. 07. 2020, 22:00
2 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
2. 07. 2020, 19:00 - 2. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
2. 07. 2020, 19:00 - 2. 07. 2020, 21:00
3 Tisková... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 09:00 - 3. 07. 2020, 16:00
Hudební... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 16:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 17:00 - 3. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 21:00
4 Luďkův běh (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 09:15 - 4. 07. 2020, 11:00
Akce solidarity s... (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 12:00 - 4. 07. 2020, 14:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 19:00 - 4. 07. 2020, 22:00
5
6 Křesťanské... (Akce třetích stran)
6. 07. 2020, 08:00 - 11. 07. 2020, 18:00
7 Food & Drink Fest... (Akce třetích stran)
7. 07. 2020, 09:00 - 11. 07. 2020, 22:00
8 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 19:00 - 8. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 20:00 - 8. 07. 2020, 22:00
9 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 21:00
Live dub & hiphop... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 21:00
10 Grilování s... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 17:00 - 10. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 21:00
11 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
11. 07. 2020, 19:00 - 11. 07. 2020, 22:00
12 Den pro rodiny s... (Akce třetích stran)
12. 07. 2020, 14:00 - 12. 07. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
12. 07. 2020, 19:00 - 12. 07. 2020, 22:00
13 Kdo to ví odpoví? (Akce třetích stran)
13. 07. 2020, 08:00 - 17. 07. 2020, 16:30
14 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
14. 07. 2020, 17:00 - 14. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
14. 07. 2020, 19:00 - 14. 07. 2020, 22:00
15 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 10:00 - 19. 07. 2020, 22:00
Rock´n´rollová... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 18:00 - 15. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 19:00 - 15. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 20:00 - 15. 07. 2020, 22:00
16 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 17:00 - 16. 07. 2020, 19:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 19:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 21:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Zahájení... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 23:59 - 30. 09. 2020, 23:59
17 Grilování s... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 17:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 18:00 - 17. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 21:00
18 Hudební... (Akce třetích stran)
18. 07. 2020, 14:00 - 18. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
18. 07. 2020, 19:00 - 18. 07. 2020, 22:00
19
20 Po stopách mistrů (Akce třetích stran)
20. 07. 2020, 08:00 - 24. 07. 2020, 16:30
21 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
21. 07. 2020, 10:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Vernisáž výstavy... (Akce třetích stran)
21. 07. 2020, 15:00 - 21. 07. 2020, 22:00
22 Swingová tančírna (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 18:00 - 22. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 19:00 - 22. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 20:00 - 22. 07. 2020, 22:00
23 Obrat konce (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 16:00 - 23. 07. 2020, 18:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 17:00 - 23. 07. 2020, 19:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 17:00 - 24. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 19:00 - 23. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 19:00 - 23. 07. 2020, 22:00
24 Ochutnávky malých... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 08:00 - 26. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 17:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 18:00 - 24. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:30 - 24. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:30 - 24. 07. 2020, 22:00
25 Uprostřed a... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 15:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 15:00 - 25. 07. 2020, 16:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 19:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 19:30 - 25. 07. 2020, 20:00
26
27 Dopolední táborníček (Akce třetích stran)
27. 07. 2020, 08:30 - 31. 07. 2020, 13:00
28 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
28. 07. 2020, 17:00 - 28. 07. 2020, 20:00
Uprostřed & Opera... (Akce třetích stran)
28. 07. 2020, 19:00 - 28. 07. 2020, 22:00
29 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
29. 07. 2020, 19:00 - 29. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
29. 07. 2020, 20:00 - 29. 07. 2020, 22:00
30 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 17:00 - 30. 07. 2020, 19:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:00 - 30. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:00 - 30. 07. 2020, 21:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:30 - 30. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 21:00 - 30. 07. 2020, 23:30
31 Festival... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 15:00 - 2. 08. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 17:00 - 31. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:00 - 31. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:00 - 31. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:30 - 31. 07. 2020, 20:00
Brasil Fest - průvod (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:30 - 31. 07. 2020, 21:30
   
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.