Sociální pohřby a jejich zajištění

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  SOP_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Sociální pohřby a jejich zajištění

 4. Základní informace k životní situaci

  Nesjedná-li pohřeb ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí podle zvláštního předpisu žádná fyzická nebo právnická osoba, zajistí pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo.  Pohřebnictví upravuje zákon č. 256/2001 Sb., a vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví, v souladu s platnou právní úpravou, vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost k vypravení sociálního pohřbu podávají nejčastěji zdravotnická zařízení, případně jiné fyzické nebo právnické osoby.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Obec obdrží oznámení o úmrtí od právnické osoby nebo fyzické osoby, která nemůže zajistit pohřbení ze závažných osobních nebo sociálních důvodů. Pohřbení zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.

  Obec následovně provede ve spolupráci s pohřební službou úkony nutné k zařízení pohřbu, tzn. svoz těla, objednávku samotného pohřbu, včetně uložení urny na veřejném pohřebišti.

  Snahou obce je poskytnout poradenství příbuzným a informace, které se týkají dědického řízení a vysvětlit povinnosti dědiců vůči obci, jako vypraviteli pohřbu.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Nejlépe osobním jednáním s referentem na příslušném úřadě, popř. písemně nebo telefonicky.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Sociální pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.
  Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 67, Brno,
  Odbor sociální a zdravotní, Malinovksého nám. 4, Brno.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno- střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4,
  Bronislava Makaryszynová, 2. patro, dveře č. 222A, tel: +420 542 526 211
  Úřední dny: pondělí, středa 8:00 - 17:00 hodin

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný občanský průkaz popřípadě doklady související s úmrtím dotyčné osoby (list o prohlídce zemřelého).

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Bez formulářů

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Zařízení sociálního pohřbu není zpoplatněno.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Sociální pohřby se řeší až na výjimky (cizinec, nezjištěná totožnost) po uplynutí 96 hodinové lhůty od oznámení úmrtí.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dědicové

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Pokud je po ukončení dědického řízení po zemřelém určen dědic, je povinen uhradit obci v souladu s ust. § 1701 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, náklady pohřbu.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna(zavináč)brno-stred.cz
  ID datové schránky: qykbwe7

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.193/2017 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  • vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení
  • prováděcí právní předpis vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 19/1988., ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

  § 153 Pozůstalost bez majetku

  § 154 Pozůstalost s majetkem bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty

  § 155 Právní moc rozhodnutí o zastavení řízení

 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  žádné

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Bez sankcí

 21. Nejčastější dotazy

  • Jaké jsou podmínky sociálního pohřbu? Pohřeb je vypraven osobě, která zemřela na území městské části  Brno-střed.
  • Je možné se sociálního pohřbu zúčastnit? Sociálního pohřbu není možné se zúčastnit. Probíhá jako pohřeb bez obřadu.
 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Zdrojem dalších informací je Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha.

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociální a zdravotní ÚMČ Brno-střed, Malinovského nám. 4, 602 00, Brno.

 26. Kontaktní osoba
  Bronislava Makaryszynová, Odbor sociální a zdravotní ÚMČ Brno-střed, Malinovského nám. 4, 2. patro, dveře č.222a, 602 00 Brno, tel. +420 542 526 211.

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 9. 2017

 28. Popis byl naposledy aktualizován

  17. 4. 2018

 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 George Haslam (Akce třetích stran)
1. 04. 2020, 19:00 - 1. 04. 2020, 22:00
2 3 Velikonoční... (Akce třetích stran)
3. 04. 2020, 10:00 - 12. 04. 2020, 22:00
Mezinárodní... (Akce třetích stran)
3. 04. 2020, 16:00 - 3. 04. 2020, 19:00
4 5 Jazz Gypsy N Tango (Akce třetích stran)
5. 04. 2020, 19:00 - 5. 04. 2020, 22:00
6 Předvolební akce... (Akce třetích stran)
6. 04. 2020, 13:00 - 6. 04. 2020, 18:00
7 8 George Cremaschi... (Akce třetích stran)
8. 04. 2020, 19:00 - 8. 04. 2020, 22:00
9 Jarní food piknik... (Akce třetích stran)
9. 04. 2020, 11:00 - 9. 04. 2020, 19:00
Velikonoční... (Akce třetích stran)
9. 04. 2020, 12:00 - 9. 04. 2020, 21:00
Hudební vystoupení (Akce třetích stran)
9. 04. 2020, 12:00 - 9. 04. 2020, 22:00
10 11 Heartcore Cup (Akce třetích stran)
11. 04. 2020, 09:00 - 11. 04. 2020, 19:00
12
13 14 Běžecký závod (Akce třetích stran)
14. 04. 2020, 08:00 - 14. 04. 2020, 17:00
15 16 Noční běh pro... (Akce třetích stran)
16. 04. 2020, 18:30 - 16. 04. 2020, 22:00
17 18 Výstava a trh... (Akce třetích stran)
18. 04. 2020, 08:00 - 18. 04. 2020, 16:00
Veterán... (Akce třetích stran)
18. 04. 2020, 08:00 - 18. 04. 2020, 16:00
19 CRAFT Brněnský... (Akce třetích stran)
19. 04. 2020, 06:00 - 19. 04. 2020, 16:00
20 21 22 Pivní festival Brno (Akce třetích stran)
22. 04. 2020, 10:00 - 25. 04. 2020, 22:00
Zahájení... (Akce třetích stran)
22. 04. 2020, 16:30 - 22. 04. 2020, 17:30
23 24 Pochod... (Akce třetích stran)
24. 04. 2020, 12:00 - 24. 04. 2020, 14:00
25 26 Vegan Brno Burger... (Akce třetích stran)
26. 04. 2020, 00:00 - 26. 04. 2020, 22:00
Oslava... (Akce třetích stran)
26. 04. 2020, 14:00 - 26. 04. 2020, 18:30
27 28 29 Taneční... (Akce třetích stran)
29. 04. 2020, 16:00 - 29. 04. 2020, 18:15
Pochod pro život (Akce třetích stran)
29. 04. 2020, 17:00 - 29. 04. 2020, 18:30
30      
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.