Ohlášení tombol s herní jistinou nad 100 tis. Kč a turnajů malého rozsahu ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Životní situace

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  TOM_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ohlášení tombol s herní jistinou nad 100 tis. Kč a turnajů malého rozsahu ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

 4. Základní informace k životní situaci
  Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Sázkové tikety lze prodávat pouze v den a na místě slosování. Herní jistina je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden tiket. Tomboly s herní jistinou do 100 tis. od 1.1.2017 nepodléhají ohlašovací povinnosti. Tomboly s herní jistinou nad 100 tis. podléhají ohlašovací povinnosti a jejich pořádání je upraveno zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Turnaj malého rozsahu je hazardní hra, kterou se rozumí turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hry předem určen a má omezený vklad pro jednotlivého účastníka na 500 Kč za 24 hodin. Turnaj malého rozsahu podléhá ohlašovací povinnosti.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Provozovatelem tomboly může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, jiném členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, jiném členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, jejíž hlavní předmět činnosti není podnikání nebo podnikání v rámci vedlejší činnosti slouží jen k podpoře hlavní činnosti.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Ohlášení podává provozovatel písemně. 

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručením ohlášení na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno. 

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  V případě ohlášení tomboly s herní jistinou nad 100 tis. Kč nebo turnaje malého rozsahu na území MČ Brno-střed se žádost podává na ÚMČ Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Ohlášení lze podat: 

  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • prostřednictvím datové schránky
  • elektronicky na adresu podatelna(zavináč)brno-stred.cz s elektronicky ověřeným podpisem
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Náležitosti ohlášení (každá hra musí být ohlášena samostatně):

  • název a sídlo pořadatele tomboly, IČ, kontaktní osobu
  • název a popis ohlašované hazardní hry 
  • adresa místa, kde bude hazardní hra provozována 
  • o přesný termín zahájení a ukončení hazardní hry 
  • o jméno osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem
  • o herní plán
  • o v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou stanoveny jednotné předepsané formuláře. Doporučujeme využít níže uvedené, případně lze potřebný formulář získat na Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

  pdf.png Ohlášení tomboly
  docx.png Ohlášení tomboly

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Provozovatel má povinnost podat ohlášení v dostatečném předstihu před konáním hazardní hry, nejméně 30 dní před dnem předpokládaného zahájení. Rozhodnutí o povolení ohlašované hazardní hry se nevydává. Vydává se pouze rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry. Důvodem zákazu je nesplnění podmínek stanovených zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  ----------

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o ohlášení hazardní hry lze podat elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na el. adresu  podatelna(zavináč)brno-stred.cz.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí úřadu o zákazu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna prostřednictvím ÚMČ Brno-střed, Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že provozuje hazardní hru v rozporu s ohlášením nebo s podmínkami pro provozování ohlašovaných hazardních her. Za tento správní delikt  lze uložit pokutu až do výše 50 tis. Kč. 

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  ----------

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, ÚMČ města Brna, Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Mgr. Iveta Maruščáková – tel.: 542 526 183
  Mgr. Jitka Vaněčková – tel.: 542 526 174

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2017

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  ----------

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení.

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Oslavy 1. máje (Akce třetích stran)
1. 05. 2018, 09:00 - 1. 05. 2018, 16:00
2 Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
2. 05. 2018, 18:30 - 2. 05. 2018, 22:00
3 Průvod za účelem... (Akce třetích stran)
3. 05. 2018, 17:00 - 3. 05. 2018, 18:30
Enšpígl! Nasreddin! (Akce třetích stran)
3. 05. 2018, 17:30 - 3. 05. 2018, 19:00
4 Soutěž v antickém... (Akce třetích stran)
4. 05. 2018, 09:00 - 14. 05. 2018, 18:00
Pietní průvod (Akce třetích stran)
4. 05. 2018, 17:00 - 4. 05. 2018, 19:30
5 3. ročník běhu... (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 07:00 - 5. 05. 2018, 13:00
Závod horských kol (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 08:00 - 6. 05. 2018, 17:00
MAJÁLES 2018 (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 09:00 - 5. 05. 2018, 23:59
Škola Malého stromu (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 10:30 - 5. 05. 2018, 12:00
Škola Malého stromu (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 15:30 - 5. 05. 2018, 17:00
6 Divadelní... (Akce třetích stran)
6. 05. 2018, 14:00 - 6. 05. 2018, 17:00
Chceme zachovat... (Akce třetích stran)
6. 05. 2018, 15:00 - 6. 05. 2018, 17:00
Pietní... (Akce třetích stran)
6. 05. 2018, 17:00 - 6. 05. 2018, 18:00
7 8 Veřejné... (Akce třetích stran)
8. 05. 2018, 11:00 - 8. 05. 2018, 13:00
Pietní akt na... (Akce třetích stran)
8. 05. 2018, 14:00 - 8. 05. 2018, 15:00
9 Pokojná... (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 10:00 - 9. 05. 2018, 18:00
Osvětová a... (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 10:00 - 9. 05. 2018, 18:00
Shromáždění (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 15:00 - 9. 05. 2018, 20:00
Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 18:30 - 9. 05. 2018, 22:00
10 Společné setkání... (Akce třetích stran)
10. 05. 2018, 15:00 - 10. 05. 2018, 22:00
Český středověk /... (Akce třetích stran)
10. 05. 2018, 19:00 - 10. 05. 2018, 21:00
11 Pokojná... (Akce třetích stran)
11. 05. 2018, 10:00 - 11. 05. 2018, 18:00
12 Cirkus unikum (Akce třetích stran)
12. 05. 2018, 10:30 - 12. 05. 2018, 11:30
13 Kuličkový turnaj (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 09:00 - 13. 05. 2018, 18:00
Cyklohrátky na... (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 14:00 - 13. 05. 2018, 18:00
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 15:00 - 13. 05. 2018, 17:00
Cyklohrátky -... (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 17:00 - 13. 05. 2018, 18:00
14 15 Čtení Bible -... (Akce třetích stran)
15. 05. 2018, 09:00 - 15. 05. 2018, 18:00
Den linky 155 (Akce třetích stran)
15. 05. 2018, 10:00 - 15. 05. 2018, 18:00
Smajlíkový pochod... (Akce třetích stran)
15. 05. 2018, 11:00 - 15. 05. 2018, 13:00
16 SLAVNOSTI DOBRÉHO... (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 10:00 - 19. 05. 2018, 22:00
Pokojná... (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 10:00 - 16. 05. 2018, 18:00
Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 18:30 - 16. 05. 2018, 22:00
Vnitřní nepřítel (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 19:00 - 16. 05. 2018, 21:00
Český den proti... (Akce)
16. 05. 2018, 00:00 - 16. 05. 2018, 23:59
17 Den vyšívánky (Akce třetích stran)
17. 05. 2018, 17:30 - 17. 05. 2018, 20:00
Naše třída (Akce třetích stran)
17. 05. 2018, 19:00 - 17. 05. 2018, 22:00
18 Pokojná... (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 10:00 - 18. 05. 2018, 18:00
Týden města (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 10:00 - 18. 05. 2018, 20:00
Festival (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 17:00 - 20. 05. 2018, 20:00
PonavaFest (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 17:00 - 20. 05. 2018, 20:00
Herní odpoledne (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 17:00 - 18. 05. 2018, 20:00
Republica tour (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 18:00 - 18. 05. 2018, 23:59
19 První PTAČÍ... (Akce třetích stran)
19. 05. 2018, 13:30 - 19. 05. 2018, 22:00
20
21 Předvolební akce ODS (Akce třetích stran)
21. 05. 2018, 08:00 - 21. 05. 2018, 19:00
Pohádky 1000+1 noci (Akce třetích stran)
21. 05. 2018, 17:30 - 21. 05. 2018, 18:30
22 Shromáždění (Akce třetích stran)
22. 05. 2018, 16:00 - 22. 05. 2018, 20:00
Shromáždění (Akce třetích stran)
22. 05. 2018, 16:00 - 22. 05. 2018, 20:00
23 Pokojná... (Akce třetích stran)
23. 05. 2018, 10:00 - 23. 05. 2018, 18:00
Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
23. 05. 2018, 18:30 - 23. 05. 2018, 22:00
24 Zábavné dopoledne... (Akce třetích stran)
24. 05. 2018, 07:30 - 24. 05. 2018, 12:30
Průvod a... (Akce třetích stran)
24. 05. 2018, 14:45 - 24. 05. 2018, 15:30
25 VIVAT ZELŇÁK -... (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 08:00 - 26. 05. 2018, 14:00
Pokojná... (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 10:00 - 25. 05. 2018, 18:00
Noc kostelů 2018 (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 18:00 - 25. 05. 2018, 23:59
Prezidenti aneb... (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 19:00 - 25. 05. 2018, 21:30
26 Momentum... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 00:01 - 28. 05. 2018, 23:59
Protest proti... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 16:00 - 26. 05. 2018, 22:00
Setkání s občany,... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 17:00 - 26. 05. 2018, 19:00
Demonstrace pro... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 17:00 - 26. 05. 2018, 20:00
Protest proti... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 18:30 - 26. 05. 2018, 21:00
27 Den sousedů -... (Akce třetích stran)
27. 05. 2018, 09:00 - 27. 05. 2018, 19:00
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
27. 05. 2018, 15:00 - 27. 05. 2018, 17:00
28 Osvětová kampaň... (Akce třetích stran)
28. 05. 2018, 08:00 - 30. 05. 2018, 18:00
29 30 31 Reklamní akce (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 13:00 - 31. 05. 2018, 17:00
Škola Malého stromu (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 17:30 - 31. 05. 2018, 19:00
Kulturní akce (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 18:30 - 31. 05. 2018, 22:00
Koncert Jan... (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 19:00 - 31. 05. 2018, 23:00
     
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.