Správa nemovitostí městské části Brno-střed

organizacni_struktura.png Struktura organizační složky

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Bc. Marie Pešáková +420 542 526 148
marie.pesakova@brno-stred_cz
vedoucí organizační složky Měnínská 4  
Andrea Brožová

+420 542 526 148
andrea.brozova@brno-stred_cz

vedoucí Oddělení ekonomického Měnínská 4  
Radomír Marvan

+420 542 526 116
radomir.marvan@brno-stred_cz

vedoucí Oddělení technického Měnínská 4  

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů organizační složky

Oddělení ekonomické 

V samostatné působnosti

 • Provádí předpis a evidenci nájemného z bytů a nebytových prostor v určených domech dle pokynů vlastníka
 • Vystavuje nájemní smlouvy a výpočtové listy k bytům dle pokynů vlastníka
 • Provádí předpis a evidenci nájemného/pachtovného z pozemků a zahrad, přináležejících k určeným nemovitostem dle pokynů vlastníka
 • Provádí předpis slev z nájemného za byty a nebytové prostory dle pokynů vlastníka
 • Zabezpečuje výběr nájemného a nákladů na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, prostřednictvím bankovních převodů, hotovostní pokladny, prostřednictvím služby SIPO České pošty
 • Eviduje realizované půdní vestavby včetně předplaceného nájemného, ve spolupráci s ekonomickým odborem eviduje úmor technického zhodnocení a převody depozit
 • Eviduje nedoplatky na nájemném a službách včetně jejich příslušenství a zpracovává podklady pro  řešení dlužníků právní cestou
 • Přihlašuje pohledávky za byty do dědických řízení, komunikuje s dědici a notáři ve věcech předání bytů či nebytových prostor
 • Poskytuje dluhové poradenství v případě problémů s úhradou nákladů na bydlení v obecním bytě
 • Uzavírá splátkové kalendáře v rozsahu stanoveném zřizovací listinou
 • Provádí roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
 • Provádí vyúčtování spoluvlastnických podílů u spoluvlastnických domů a domů SVJ
 • Vede hotovostní pokladny
 • Vede ve spolupráci s EO ekonomickou agendu související s prováděním oprav a údržby určeného bytového a nebytového fondu
 • Zabezpečuje likvidaci faktur za dodané služby, energie a provedené opravy u určených nemovitostí
 • Předkládá měsíčně přehled hospodaření na EO
 • Zpracovává podklady pro statutární město Brno pro potřeby prodeje či směny nemovitostí, statistiku a generel bydlení
 • Spravuje vlastní majetek MČBS svěřený organizační složce a zajišťuje jeho účelné a ekonomické využívání
 • Zpracovává mzdy/platy/odměny pro vlastní zaměstnance a pro zaměstnance realizované úklidové služby, vede personální složky vlastních zaměstnanců
 • Plní další úkoly, kterými je pověří odbor bytový, investiční a správy bytových domů, ekonomický nebo Rada MČ BS

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení technické

V samostatné působnosti

 • Průběžně sleduje a vyhodnocuje technický stav bytových i nebytových jednotek včetně společných částí v určených nemovitostech
 • Provádí údržbu a opravy na určených nemovitostech a jejich částech v souladu s limity stanovenými zřizovací listinou a příslušnou směrnicí o zadávání veřejných zakázek
 • Provádí výběrová řízení, průzkum trhu, uzavírá objednávku či smlouvu s vybraným dodavatelem a zajišťuje její zveřejnění
 • Eviduje a udržuje platnost všech potřebných revizí a zkoušek na zařízeních v určených nemovitostech
 • Zpracovává a překládá žádosti o pojistné plnění týkající se určených nemovitostí
 • Provádí místní šetření v bytových a nebytových prostorách jak z vlastní činnosti, tak na žádost BO či jiného odboru
 • Zpracovává hlášenky volných prostor
 • Kontroluje provedení oprav u bytů opravovaných vlastním nákladem nájemce a připravuje podklady pro BO a RMČ ve věci uzavření následných nájemních smluv
 • Realizuje úklidovou službu ve společných prostorách určených nemovitostí
 • Plní další úkoly, kterými je pověří odbor bytový, investiční a správy bytových domů, ekonomický nebo Rada MČ-BS

V přenesené působnosti 

 • Nevykonává

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 Ape food... (Akce třetích stran)
2. 11. 2020, 09:00 - 8. 11. 2020, 20:00
3 4 5 Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
5. 11. 2020, 15:00 - 5. 11. 2020, 17:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
5. 11. 2020, 17:00 - 5. 11. 2020, 19:00
6 7 Focení (Akce třetích stran)
7. 11. 2020, 08:00 - 8. 11. 2020, 17:00
Luďkův běh (Akce třetích stran)
7. 11. 2020, 09:15 - 7. 11. 2020, 11:00
8
9 10 11 Protest proti... (Akce třetích stran)
11. 11. 2020, 09:00 - 11. 11. 2020, 16:00
Tisíc křížů pro... (Akce třetích stran)
11. 11. 2020, 15:00 - 11. 11. 2020, 16:00
12 Vin(n)osti... (Akce třetích stran)
12. 11. 2020, 10:00 - 15. 11. 2020, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
12. 11. 2020, 17:00 - 12. 11. 2020, 19:00
13 14 15
16 Nežádoucí... (Akce třetích stran)
16. 11. 2020, 00:00 - 10. 01. 2021, 23:59
17 Brněnský sedmnáctý (Akce třetích stran)
17. 11. 2020, 06:00 - 17. 11. 2020, 22:00
Protest pro... (Akce třetích stran)
17. 11. 2020, 14:00 - 17. 11. 2020, 18:30
18 19 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
19. 11. 2020, 17:00 - 19. 11. 2020, 19:00
20 21 Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
21. 11. 2020, 10:00 - 21. 11. 2020, 12:00
Napoleon v Brně (Akce třetích stran)
21. 11. 2020, 17:00 - 21. 11. 2020, 20:30
22
23 24 25 26 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
26. 11. 2020, 17:00 - 26. 11. 2020, 19:00
27 Brněnské Vánoce -... (Akce třetích stran)
27. 11. 2020, 08:00 - 3. 01. 2021, 22:00
Advent na... (Akce třetích stran)
27. 11. 2020, 10:00 - 23. 12. 2020, 22:00
28 29 Adventní... (Akce třetích stran)
29. 11. 2020, 10:00 - 29. 11. 2020, 11:30
30            
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.