Místní poplatek ze psů

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  PSI_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Místní poplatek ze psů

 4. Základní informace k životní situaci
  Poplatek za psa se platí za psa staršího 3 měsíců, jehož držitel má trvalý pobyt, nebo sídlo firmy se nachází na území městské části Brno-střed. Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. Přihlásit psa je povinen i držitel, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku. Při přihlášení psa do evidence obdrží přihlašující evidenční známku psa, která slouží při kontrole k prokázání skutečnosti, že je pes evidován.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Každá fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínkou je trvalý pobyt, resp. sídlo firmy držitele psa na území městské části Brno-střed.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Kontaktováním Úřadu městské části Brno-střed, Odbor životního prostředí.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, Odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • osobně v úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod na ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4 Brno, Odbor životního prostředí, II. patro dveře č. 206, Bohumila Strnadová
  • poštou na Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Odbor životního prostředí, pracovičtě Měnínská 4, 601 92 Brno
  • elektronicky na adresu podatelna(zavináč)brno-stred.cz s elektronickým podpisem
  • doručit na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebo Měnínská 4, Brno
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz, v případě zastupování držitele psa plnou moc. K tomu důchodce důchodový výměr, právnická osoba – pokud není jednatelem firmy – zmocnění a výpis z obchodního rejstříku. Pokud držitel uplatňuje zákonnou možnost osvobození od poplatku nebo zařazení do jiné poplatkové skupiny, předloží průkaz ZTP-P. Dalšími doklady jsou: potvrzení o sirotčím důchodu, potvrzení o nabytí psa z útulku, doklad o provozování psího útulku, doklad o provádění výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, případně jiný doklad který umožňuje osvobození držitele psa na základě zvláštního právního předpisu.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář k přihlášení a odhlášení psa z evidence lze získat na odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  pdf Přihlášení psa do evidence
  pdf Odhlášení psa z evidence
  rtf Přihlášení psa do evidence
  rtf Odhlášení psa z evidence

   

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Základní sazba za jednoho psa je stanovena od 1. 1. do 31.12. běžného roku a činí:

    Základní sazba Sazba za druhého a každého dalšího psa
  Bytový dům 1.500,-Kč 2.250,- Kč
  Rodinný dům 600,- Kč 900,- Kč
  Držitel, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, pokud jde o jediný zdroj příjmu (i v případě souběhu důchodů)
  poživatel sirotčího důchodu (bytový i rodinný dům)
  200,- Kč 300,- Kč
  Každý Canisterapeutický pes 200,- Kč 200,- Kč
  Ostatní 1.500,- Kč 2.250,- Kč

   

  Poplatek za druhého a každého dalšího psa se navyšuje o 50% ze základní sazby. Pokud je pes přihlášen v průběhu roku, zaplatí držitel jen poměrnou část z roční sazby. Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března  každého roku. Držitel psa obdrží každým rokem v měsíci únoru, pokud přihlášení psa stále trvá vyplněnou poštovní poukázku typu A k úhradě poplatku. Mimo úhrady poukázky na poště je možné poplatek uhradit bankovním převodem, nebo hotově každý den na pokladně ÚMČ Brno-střed Dominikánská 2 Brno, případně v úřední den pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod. na ÚMČ Brno-střed Měnínská 4 Brno, II. patro dveře č. 206.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů každou změnu, která má vliv na započetí, zánik nebo výši poplatkové povinnosti.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna(zavináč)brno-stred.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
  • zákon č.280/2009 Sb. daňový řád
  • zákon č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č.13/2015 o místních poplatcích v platném znění.

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Dle §109 zákona č.280/2009 Sb. daňový řád v platném znění se lze proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Pokud poplatek není zaplacen včas, lze ho navýšit dle §11 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek.

 21. Nejčastější dotazy

  Odkdy mám psa přihlásit?
  Do 15 dnů po jeho nabytí ale poplatek budete platit za psa staršího tří měsíců.

  Ztratil jsem evidenční známku co mám dělat?
  V úřední den dostanete novou na ÚMČ Brno-střed Měnínská 4 Brno, II.patro dveře č. 206.

  Pes mi uhynul co mám dělat?
  Do 15 dnů přijďte v úřední den na ÚMČ Brno-střed Měnínská 4 Brno II. patro dveře č.206 kde vyplníte odhlášku a vrátíte evidenční známku psa.

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, odbor životního prostředí, tel.: 542 526 171 nebo 542 526 160 a 542 526 161

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor životního prostředí ÚMČ Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Bohumila Strnadová referentka odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2011

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  20. 6. 2018

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 Láďova show (Akce třetích stran)
3. 11. 2018, 13:30 - 9. 11. 2018, 19:00
4
5 Demonstrace za... (Akce třetích stran)
5. 11. 2018, 11:00 - 7. 11. 2018, 18:00
6 7 Pietní akt u... (Akce třetích stran)
7. 11. 2018, 11:00 - 7. 11. 2018, 11:15
8 9 10 11 Svatomartinský... (Akce třetích stran)
11. 11. 2018, 10:00 - 11. 11. 2018, 11:00
Pietní akt ke Dni... (Akce třetích stran)
11. 11. 2018, 10:00 - 11. 11. 2018, 14:00
12 VIN(N)OST SVATÉHO... (Akce třetích stran)
12. 11. 2018, 10:00 - 15. 11. 2018, 22:00
13 E V O L V E!... (Akce třetích stran)
13. 11. 2018, 09:00 - 14. 11. 2018, 17:00
14 Letem hudebním... (Akce třetích stran)
14. 11. 2018, 16:00 - 14. 11. 2018, 17:00
15 Anonymous for the... (Akce třetích stran)
15. 11. 2018, 16:00 - 15. 11. 2018, 19:00
16 17 Memoriál Jana... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 09:30 - 18. 11. 2018, 12:00
Předvolební meeting (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 10:00 - 17. 11. 2018, 11:00
XI. umisťovací... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 10:00 - 17. 11. 2018, 16:00
Brněnské Vánoce... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 16:00 - 17. 11. 2018, 17:00
Oslava a... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 17:00 - 17. 11. 2018, 21:30
18
19 20 21 22 Festival... (Akce třetích stran)
22. 11. 2018, 09:00 - 24. 11. 2018, 18:00
23 Tradiční Vánoce v... (Akce třetích stran)
23. 11. 2018, 06:00 - 28. 12. 2018, 22:00
Advent na Zelňáku (Akce třetích stran)
23. 11. 2018, 09:00 - 24. 12. 2018, 22:00
24 Napoleon v Brně (Akce třetích stran)
24. 11. 2018, 16:00 - 24. 11. 2018, 21:00
Napoleon v Brně (Akce třetích stran)
24. 11. 2018, 16:00 - 24. 11. 2018, 21:00
Sokol Grand Prix... (Akce třetích stran)
24. 11. 2018, 16:30 - 24. 11. 2018, 20:00
25
26 27 Výměna informací... (Akce třetích stran)
27. 11. 2018, 12:30 - 27. 11. 2018, 14:00
28 29 BRNO A BITVA U... (Akce třetích stran)
29. 11. 2018, 17:45 - 29. 11. 2018, 20:00
30    
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.