Blokové čištění komunikací v městské části Brno-střed v roce 2017

Blokové čištění komunikací bude na území městské části Brno-střed probíhat i v roce 2017 a stejně jako v minulém období je spojeno s dalšími úkony, jako je například čištění kanalizačních vpustí, ořez stromů nebo úklid listí.

Blokové čištění je vždy doprovázeno místní úpravou silničního provozu a stání na komunikacích s přenosným dopravním značením, které je instalováno v předstihu minimálně 7 dní.  V městské části Brno-střed je začátek stanoven na 8.00 hod., přičemž je každý blok rozdělen do dvou časových úseků 8.00-11.00 a 10.00-14.30.

Efektivnost čištění je závislá na respektování legislativních ustanovení vlastníky vozidel tak, jak to ukládá § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

U P O Z O R N Ě N Í:

Porušení výše citovaných právních předpisů může mít za následek postih v souladu s výše uvedenou legislativou. Řidič resp. vlastník vozidla se při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku odtažení vozidla na svoje náklady.

V rámci BČ bude probíhat čištění přilehlých ploch silniční vegetace a chodníků přičemž ten, kdo vozidlo ponechá stát v ploše silniční vegetace, dopouští se porušení §27 odst. 1 písm. r) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.

Ve druhé polovině roku se snažíme BČ směřovat do období zvýšeného spadu listí a to tak, aby s posledními bloky bylo možno i ukončit podzimní výhrab a čištění komunikačních ploch od listí.

Pravomoc k odtahu vozidel je přenesena z odboru dopravy Magistrátu města Brna, jakožto zástupce vlastníka komunikací, na Brněnské komunikace a.s., kontaktní osoba: p. Pokorný, tel.: +420 532 144 282, které prostřednictvím svých smluvních partnerů zajišťují odtahy vozidel. Odtažená vozidla jsou umístěna na odstavnou plochu odtahové služby Zdeněk Černý: místopisně Drážní 9, 664 52 Brno – Slatina, areál F.K. Holoubek, tel.: +420 548 217 484, +420 602 737 673, +420 606 745 412

Výdejní doba odtažených vozidel je v pracovní dny nonstop, vyzvednutí v ostatní dny je možné dohodnout na tel. čísle 606 745 412.

Odtahová firma nahlašuje tuto skutečnost na čísle 158 – Policie České republiky 

Ceník za odtah je dán dle usnesení schůze Rady města Brna č. R6/085 konané dne 14.11.2012:

  • cena za nedokončený odtah vozidla 1.000,- Kč vč. DPH
  • cena za dokončený odtah vozidla vč. parkovného 1.920,- Kč vč. DPH
  • cena za zpětný odtah vozidla vč. parkovného 3.720,- Kč vč. DPH


Úřad městské části Brno-střed si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění. Aktuální verzi harmonogramu lze najít na informační tabuli na adrese Dominikánská 2, dále pak Měnínská 4, Brno a na úřední desce na webových stránkách www.brno-stred.cz

Veškeré dotazy ohledně blokového čištění Vám rádi zodpovíme na oddělení čistoty komunikací tel.: +420 542 526 193

Některé komunikace nejsou do harmonogramu blokového čištění městské části Brno-střed zařazeny. Jedná se jednak o komunikace, které spadají do základního komunikačního systému (ZÁKOS). Jejich čištění zajišťuje naše městská část smluvními partnery celoročně realizovaným strojním čištěním bez rozmístění přenosného dopravního značení a dále pak dvakrát ročně a to pouze vybrané komunikace v termínu na jaře a na podzim zajišťuje toto strojní čištění (respektive čištění pouze vozovek) včetně rozmístění přenosného dopravního značení společnost Brněnské komunikace a.s. (www.bkom.cz). Jedná se o ulice Botanická v úseku Zahradnikova-Hrnčířská, Kotlářská, Nerudova, Slovákova, Šumavská, Zahradníkova v úseku Kounicova-Botanická, Bratislavská v úseku Koliště-Příkop, Cejl (po správní hranice s MČ Brno-sever), Dornych a Plotní (obě po viadukt směr MČ Brno-jih), Drobného, Kounicova, nám. 28. října, Příkop, Trnitá v úseku Úzká-Zvonařka, Úzká, Milady Horákové, Lidická, Štefánikova, Veveří, Nádražní, Benešova, Křenová, Koliště, Masná, Vinohrady, Vojtova, Červený kopec, Pekařská, Údolní, Rooseveltova, Opuštěná, Vídeňská, Václavská, Hybešova, Křížová, Nové Sady, Pisárecká, Bauerova, Hladíkova, Poříčí, Zvonařka, Heršpická, Jihlavská, Renneská, Veletržní, Křížkovského, Hlinky, Barvičova, Lipová, nám. Míru, Preslova, Tvrdého, Vaňkovo nám., Konečného nám., Mendlovo nám., Úvoz, Žabovřeská (část směr MČ Žabovřesky)

Dále pak do blokového čištění nejsou zahrnuty komunikace málo dopravně významné: Barvičova č. 55-79, Dostálova, Jeřabinova, Kamenomlýnská, Kaplanova, Kraví hora, Ludvíka Podéště, Mendlovo nám. – od SŠ po Pekařskou, Neumannova – spojka ke garážím + č. 38-44, Pekařská-slepá, Preslova-slepá, Pivovarská, Schovaná, Tomešova, Trýbova, Tůmova – část, Vinařská – malá, Žabovřeská – záliv, Žlutý kopec – II, Žlutý kopec – nemocnice, Červený kopec, Kamenná k domovu důchodců, Londýnské nám., Strž, Bauerova, Masná (slepá), Pisárecká, Rosická, Studánka, Trnitá v úseku Zvonařka a dále pak komunikace, které jsou tak dopravně vytíženy kde z důvodu jehož příčinou je bezodkladná záležitost např. návštěva zdravotního zařízení jako je Obilní trh.

 

Legislativa:

  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů


Harmonogram blokového čištění ÚMČ Brno-střed v roce 2017 s rozvržením ulic do dvou časových úseků 8.00 – 11.00 hod. a 10.00 – 14.30 hod.

 

blok č. 1
8.00 - 11.00       Björnsonův sad - spojovací komunikace nad Univerzitou obrany mezi ul. Zahradníkova a Hrnčířská, Hrnčířská, Sušilova
10.00 - 14.30     Burešova, Dřevařská
termín:             3.4.               12.6.               2.10.               20.11.            


blok č. 2
8.00 - 11.00       Bayerova, Cihlářská+parkoviště, Hoppova
10.00 - 14.30     Tučkova, Sokolská
termín:             4.4.               13.6.               3.10.               21.11.


blok č. 3
8.00 - 11.00       tř.Kpt.Jaroše - lichá str.+slepá, Drobného v úseku č.orient.18-30 (záliv),
10.00 - 14.30     Smetanova
termín:             5.4.                15.6.               4.10.               22.11.           


blok č. 4
8.00 - 11.00       tř.Kpt.Jaroše - sudá strana, Hilleho, Jeřábkova
10.00 - 14.30     Botanická v úseku Antonínská-Zahradníkova, Pekárenská
termín:             7.4.                 16.6.               5.10.               23.11.           


blok č. 5
8.00 - 11.00       Bartošova, Kudelova, Lužánecká, nám. 28 října mimo MHD, Vrchlického sad
10.00 - 14.30     Mášova, Mezírka
termín:             10.4.                 21.6.               9.10.                24.11.           


blok č. 6
8.00 - 11.00       Bratislavská v úseku Příkop-Soudní, Körnerova, Příční, Stará
10.00 - 14.30     Skořepka, Vlhká
termín:             12.4.               23.6.               10.10.               27.11.          


blok č. 7
8.00 - 11.00       Barvířská, Radlas, Špitálka, Tkalcovská v úseku park-slepá, Valcha
10.00 - 14.30     Plynárenská, Podnásepní, Stavební
termín:             13.4.                26.6.               11.10.               28.11.          


blok č. 8
8.00 - 11.00       Čechyňská, Mlýnská v úseku Dornych-Štěpánská, Řeznická, Antonínská, Janáčkovo nám.
10.00 - 14.30     Masná, Zderadova
termín:             18.4.                 28.6.               12.10.               29.11.          


blok č. 9
8.00 - 11.00       Cyrilská, Přízova, Rumiště, Spálená, Štěpánská
10.00 - 14.30     Kolískova, Mlýnská v úseku  Štěpánská-Masná, Šujanovo nám., parkoviště na ul. Zderadova
termín:             20.4.                29.6.               13.10.               30.11.          


blok č. 10
8.00 - 11.00       Bakalovo nábřeží, Kamenná, Ludmily Konečné, Táborského nábřeží
10.00 - 14.30     Červený kopec
termín:             19.4.                  20.6.                 6.10.               21.11.           


blok č. 11
8.00 - 11.00       Celní, Jílová+slepá, Rovná, Vídeňská-slepá
10.00 - 14.30     Vinohrady
termín:             21.4.               22.6.              10.10.               27.11.             


blok č. 12
8.00 - 11.00       Horní, Strž
10.00 - 14.30     Hluboká, Oblouková, Pšeník, Sovinec, Vysoká
termín:             24.4.               23.6.               11.10.               28.11.         


blok č. 13
8.00 - 11.00       Gallašova, Havlenova, Polní v úseku Vídeňská-Polní č. orient.13
10.00 - 14.30     Grmelova, Sobotkova, Vojtova
termín:             25.4.               27.6.               12.10.               29.11.            


blok č. 14
8.00 - 11.00       Dvorského, Opavská, Polní v úseku č.orient.13-Opavská
10.00 - 14.30     Renneská-slepá, Strážní, Vsetínská
termín:             27.4.               29.6.               13.10.               30.11.           


blok č. 15
8.00 - 11.00      Hybešova-slepá, Křídlovická v úseku Křížová-Nové sady, Nádvorní, Zahradnická, Poříčí-záliv  u Ypsilantiho, Ypsilantiho
10.00 - 14.30     Jircháře, Leitnerova v úseku Hybešova-Křídlovická, Soukenická
termín:            7.4.               14.6.               4.10.               15.11.          


blok č. 16
8.00 - 11.00       Poříčí v úseku Křížkovského-Bauerova, Rybářská, Zedníkova
10.00 - 14.30     Bělidla, Výstavní
termín:             11.4.                15.6.               5.10.               16.11.          


blok č. 17
8.00 - 11.00       Anenská, Kopečná, Leitnerova v úseku Pekařská-Hybešova
10.00 - 14.30     Bezručova, Křídlovická v úseku Nové Sady-viadukt, Vodní
termín:             6.4.                 13.6.                 3.10.               14.11.             


blok č. 18 
8.00 - 11.00       Hroznová v úseku Neumannova-Kalvodova, Hroznová slepá, Kalvodova, Marie Pujmanové, Neumannova
10.00 - 14.30     Hroznová v úseku Neumannova-Hlinky,Vinařská v úseku Lipová-Neumannova č.orient. 12-44
termín:            21.4.                27.6.                 3.8.               24.11.           


blok č. 19
8.00 - 11.00       Bohuslava Martinů + obslužná komunikace, Hlávkova, Pavlíkova
10.00 - 14.30     Rezkova, Květná
termín:             26.4.                28.6.                  4.8.              28.11.           


blok č. 20
8.00 - 11.00      Havlíčkova v úseku Wurmova-Klácelova, Sedlákova, Soukopova, Wanklova, Wolkrova, Wurmova
10.00 - 14.30    Klácelova, Lerchova v úseku nám. Míru-Klácelova, Rudišova
termín:             13.4.                   22.6.                2.8.               23.11.            


blok č. 21
8.00 - 11.00       Heinrichova, Helceletova, Jiříkovského, Zachova, Všetičkova
10.00 - 14.30     bratří Čapků, Grohova v úseku  Úvoz-Údolní
termín:             19.4.                   20.6.               31.7.               20.11.


blok č. 22
8.00 - 11.00     Lerchova v úseku Klácelova-Vaňkovo nám., Mahenova, Kampelíkova úsek Havlíčkova-Údolní, Roubalova, Bílého
10.00 - 14.30   Havlíčkova v úseku Klácelova-Roubalova, Františky Stránecké, Kampelíkova úsek Barvičova-Havlíčkova
termín:           20.4.                     21.6.                1.8.               22.11.            


blok č. 23
8.00 - 11.00       Čápkova, Gorkého, Stojanova
10.00 - 14.30      Jaselská, Marešova
termín:             6.4.                  14.6.                   6.9.               14.11.            


blok č. 24
8.00 - 11.00       Resslova, Rybkova, Žižkova po Lužickou, Žižkova-garáže proti č.orient. 16
10.00 - 14.30      Arne Nováka, Grohova v úseku Veveří-Úvoz, Jana Uhra
termín:             11.4.                   16.6.                  7.9.               15.11.


blok č. 25
8.00 - 11.00       Pellicova, Sladová
10.00 - 14.30     Jiráskova, Gorazdova
termín:             12.4.                     19.6.                  8.9.               16.11.


UPOZORNĚNÍ: ÚMČ Brno-střed si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění či upřesnění zveřejněných informací.

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 Smuteční... (Akce třetích stran)
8. 02. 2018, 16:00 - 8. 02. 2018, 17:30
9 Bakalářské... (Akce třetích stran)
9. 02. 2018, 17:00 - 9. 02. 2018, 18:00
Ples ČSSI a ČKAIT (Akce třetích stran)
9. 02. 2018, 20:00 - 10. 02. 2018, 01:00
10 Bakalářské... (Akce třetích stran)
10. 02. 2018, 17:00 - 10. 02. 2018, 18:00
11 Bakalářské... (Akce třetích stran)
11. 02. 2018, 17:00 - 11. 02. 2018, 18:00
12 13 14 Srdce na hrad (Akce třetích stran)
14. 02. 2018, 17:00 - 14. 02. 2018, 20:30
15 Smuteční... (Akce třetích stran)
15. 02. 2018, 16:00 - 15. 02. 2018, 17:30
Průvod k uctění... (Akce třetích stran)
15. 02. 2018, 16:30 - 15. 02. 2018, 20:00
16 I. Brněnské dny... (Akce třetích stran)
16. 02. 2018, 12:00 - 17. 02. 2018, 19:00
17 Bakalářské... (Akce třetích stran)
17. 02. 2018, 17:00 - 17. 02. 2018, 18:00
18
19 20 21 22 Smuteční... (Akce třetích stran)
22. 02. 2018, 16:00 - 22. 02. 2018, 17:30
23 24 25
26 27 Vyjádření se k... (Akce třetích stran)
27. 02. 2018, 07:30 - 27. 02. 2018, 20:00
Základy práva -... (Akce třetích stran)
27. 02. 2018, 10:00 - 27. 02. 2018, 11:30
28 POCHOD PRO ŽIVOT:... (Akce třetích stran)
28. 02. 2018, 17:00 - 28. 02. 2018, 18:30
       
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.