25. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed

Body jednání 25. zasedání Zastupitelstva MČ BS (13. 12. 2017)

 1. Zahájení
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 2. Projednání a schválení programu
  Materiály , Zápis , Hlasování , Hlasování 2 , Zvuková stopa
 3. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Gallašova 4)
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 4. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Grohova 49)
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 5. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Čápkova 17) - nový termín
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 6. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 7. Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 8. Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2017
  Materiály , Zápis , Hlasování  , Zvuková stopa
 9. Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2017
  Materiály , ZápisHlasování , Zvuková stopa
 10. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 11. Žádost o prominutí pohledávky - Stavební 9, Brno
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 12. Žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení poplatku z prodlení a úroku z prodlení - Cejl 51, Brno
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 13. Žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení poplatku z prodlení - Údolní 23, Brno
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 14. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - dodatek č. 2 k ZL
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 15. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 16. ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 17. Návrh na uzavření soudního smíru
  Materiály , ZápisHlasování , Zvuková stopa
 18. Odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 19. Odměňování členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ BS
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 20. Příspěvky pro členy ZMČ BS
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 21. Změna Jednacího řádu ZMČ BS
  Materiály , Zápis , Hlasování , Hlasování 2 , Hlasování 3 , Zvuková stopa
 22. Harmonogram zasedání ZMČ BS
  Materiály , ZápisHlasování , Zvuková stopa
 23. Hovory s občany
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa, Zvuková stopa 2
 24. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 26. Kontrola usnesení ZMČ BS
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 27. Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2017
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 28. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 874/8, k.ú. Štýřice (Kamenná)
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 29. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 308/13, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 1906, vše k.ú. Štýřice (Opavská)
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 30. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa
 31. Závěr
  Materiály , Zápis , Hlasování , Zvuková stopa

Materiály vcelku

 pdf.png Zápis z 25. zasedání ZMČ BS

 pdf.png Hlasování z 25. zasedání ZMČ BS

 pdf.png Odpovědi na interpelace z 25. zasedání ZMČ BS

 mp3 Zvuková stopa z 25. zasedání ZMČ BS

 zip Materiály k 25. zasedání ZMČ BS

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 Výstava... (Akce třetích stran)
1. 01. 2018, 00:01 - 28. 01. 2018, 23:59
Propagace... (Akce třetích stran)
1. 01. 2018, 14:00 - 1. 01. 2018, 15:00
2 3 4 Tříkrálový průvod (Akce třetích stran)
4. 01. 2018, 16:00 - 4. 01. 2018, 18:00
5 6 7 Švyhlý pochod Brnem (Akce třetích stran)
7. 01. 2018, 14:45 - 7. 01. 2018, 16:00
8 9 10 11 Podpora... (Akce třetích stran)
11. 01. 2018, 09:00 - 11. 01. 2018, 17:00
12 13 14
15 16 17 18 19 Ples mládeže (Akce třetích stran)
19. 01. 2018, 20:00 - 19. 01. 2018, 23:59
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.